Communicatie

Het kerkblad Kerk in-Druk

Het kerkblad van de Protestantse Gemeente Vlissingen Kerk in-Druk ver­schijnt één keer per maand. Eén keer per jaar (in maart) zal er een vrijwillige bijdrage van €10,- worden gevraagd.

De redactie van Kerk in-Druk wordt gevormd door:

Gerard de Rijke                kerkindruk@pkn-vlissingen.nl                 tel.0622999289

Henk van Elzelingen         hvelzelingen@zeelandnet.nl                  tel.0118-472818

Hanni Smit                        hannismit@hotmail.com                         tel.0118-419182

Neeltje Köther                   njkother@planet.nl                                 tel:0118-578176

Kopij kunt u inleveren bij:  

Gerard de Rijk, p.a. de Genestetlaan 20, 4382 CA Vlissisngen.

Bij voorkeur inzenden via e-mail: kerkindruk@pkn-vlissingen.nl en vóór de 10e van elke maand. Kopij moet altijd voorzien zijn van naam, afzender en een telefoonnummer.

 

Bezorging en administratie:

Marja van Sabben              famsabben@zeelandnet.nl                    tel.0118-416040

Zondagsbrieven en orde van dienst

Iedere zondag wordt in de kerk een zondagsbrief uitgereikt. Deze zondags­brief bestaat uit twee gedeelten: het eerste gedeelte bevat de orde van dienst van de betreffende zondag. Het tweede gedeelte is bestemd voor korte mede­delingen over toekomstige activiteiten.

Kopij inleveren: vóór woensdagavond 18.00 uur bij:

Ans de Putter                     ansdeputter@zeelandnet.nl                   tel.0118-470748

Martha Alserda                  m.alserda@zeelandnet.nl                      tel.0118-853520

Hans Kramer                     kramer36@zeelandnet.nl                       tel.0118-460057

Website

Het adres van de website van de Protestantse Gemeente Vlissingen is:

www.pkn-vlissingen.nl

Op deze website kunt u alle actuele informatie lezen omtrent onze (kerk)gebouwen. De website is afhankelijk van de informatie die de drie web­masters krijgen aangeleverd.

Contactpersonen:

Alg. coördinator: Aad Rottier               aadrottier@zeelandnet.nl                tel.0118- 465129

                              Wim Passchier       passchiersr@zeelandnet.nl            tel.0118-466076

                              Nico Parlevliet         nicoparlevliet@zeelandnet.nl        tel.0118-468229

Facebookpagina
De PKN Vlissingen heeft, als aanvulling op de reeds bestaande website, een eigen Facebookpagina. Hier worden activiteiten en evenementen gemeld die vanuit de gemeente worden georganiseerd. Deze pagina is via Facebook te vinden onder de naam ‘Protestantse Gemeente Vlissingen’. Gebruikers met een eigen Facebookaccount kunnen, via de zogenaamde ‘vind- ik-leuk-optie’, op de hoogte gehouden worden van de activiteiten die op deze pagina worden aangekondigd.
Op de website van de Protestantse Gemeente Vlissingen wordt naar de Facebookpagina verwezen.

Mededelingen via de beamer

Kopij ontvangen wij van de zondagsbriefcommissie en dient uiterlijk vrijdag voor 18.00 uur voor ons beschikbaar te zijn.

Coördinatie:

Niek Tramper                            niek.tramper@zeelandnet.nl              tel.06-22116244

Hans Borgs                                          jfborgs@zeelandnet.nl            tel.0118-464361

De andere leden zijn: Henk van Elzelingen en Wim Riemens

 

Opnames kerkradio en kerkTV

Van elke eredienst, Evensong en sommige bijzondere diensten worden opnames gemaakt.

De opnames kunnen “live” en op een later moment op internet bekeken of beluisterd worden; zie www.kerkomroep.nl / Vlissingen / St.Jacobskerk.

Tevens is de app “Kerkomroep” beschikbaar voor tablet of smartphone.

Algemene coördinatie:

Niek Tramper                            niek.tramper@zeelandnet.nl              tel.06-22116244

Kerkradio en kerkTV:

Jan Kallemein                                      joka@zeelandnet.nl                 tel.0118-463221

De andere leden zijn: Wim Passchier, Hans Borgs en Klaas Klijn.

 

Opnames tijdens een begrafenis- of herdenkingsdienst

Bij een begrafenis- of herdenkingsdienst is het mogelijk opnames te laten maken. De opnames kunnen “live” en op een later moment op internet www.kerkomroep.nl bekeken worden.

Van de opnames wordt een DVD op HD kwaliteit gemaakt. Uiteraard kunnen ook tijdens de dienst muziek, foto’s en filmpjes worden getoond. Graag aanleveren op USB-stick: muziek graag op MP3, foto’s op PPTX in verhouding 4:3; de filmpjes graag op MP4.

Coördinatie:

Niek Tramper                            niek.tramper@zeelandnet.nl              tel.06-22116244

Jan Kallemein                           joka@zeelandnet.nl                            tel.0118-463221

Wim Passchier                         wimapasschier@zeelandnet.nl           tel.0118- 466076

Werkgroep communicatie

In de gemeente is een werkgroep actief die zich bezighoudt met alles rondom de communicatie. Het doel is om alle informatie zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen en om publicaties naar de pers zo duidelijk mogelijk te doen zijn.

Naast voorzitter en pr-vrouw zijn alle in dit hoofdstuk genoemde groepen in deze werkgroep vertegenwoordigd.

Voorzitter:

Gerda de Gans (vz)                  gmdegans@zeelandnet.nl                tel.0118-463249