Communicatie

Het kerkblad Kerk in-Druk

Het kerkblad van de Protestantse Gemeente Vlissingen Kerk in-Druk ver­schijnt één keer per maand. Eén keer per jaar (in maart) zal er een vrijwillige bijdrage van €10,- worden gevraagd.

De redactie van Kerk in-Druk wordt gevormd door:

Wendy Borg justwendy@zeelandnet.nl T: 418432

Henk van Elzelingen hvelzelingen@zeelandnet.nl T: 472818

Hanni Smit hannismit@hotmail.com T: 419182

Kopij kunt u inleveren bij:

Wendy Borg, Jan Vermeerlaan 36, 4382 RZ Vlissingen. Bij voorkeur inzenden via e-mail: kerkindruk@pkn-vlissingen.nl en vóór de 10e van elke maand. Kopij moet altijd voorzien zijn van naam, afzender en een telefoonnummer.

Bezorging en administratie:

Marja van Sabben famsabben@zeelandnet.nl T: 416040

12.2 Zondagsbrieven en orde van dienst

Iedere zondag wordt in de kerk een zondagsbrief uitgereikt. Deze zondags­brief bestaat uit twee gedeelten: het eerste gedeelte bevat de orde van dienst van de betreffende zondag. Het tweede gedeelte is bestemd voor korte mede­delingen over toekomstige activiteiten.

Kopij inleveren: vóór woensdagavond 18.00 uur bij:

Ans de Putter ansdeputter@zeelandnet.nl T: 470748

Martha Alserda m.alserda@zeelandnet.nl T: 853520

Hans Kramer kramer36@zeelandnet.nl T: 460057

12.3 Website

Het adres van de website van de Protestantse Gemeente Vlissingen is:

www.pkn-vlissingen.nl

Op deze website kunt u alle actuele informatie lezen omtrent onze (kerk)gebouwen. De website is afhankelijk van de informatie die de drie web­masters krijgen aangeleverd.

Contactpersonen:

Alg. coördinator: Aad Rottier aadrottier@zeelandnet.nl T: 465129

Wim Passchier passchiersr@zeelandnet.nl T: 466076

Nico Parlevliet nicoparlevliet@zeelandnet.nl T: 468229

12.4 Facebookpagina
De PKN Vlissingen heeft, als aanvulling op de reeds bestaande website, een eigen Facebookpagina. Hier worden activiteiten en evenementen gemeld die vanuit de gemeente worden georganiseerd. Deze pagina is via Facebook te vinden onder de naam ‘Protestantse Gemeente Vlissingen’. Gebruikers met een eigen Facebookaccount kunnen, via de zogenaamde ‘vind- ik-leuk-optie’, op de hoogte gehouden worden van de activiteiten die op deze pagina worden aangekondigd.
Op de website van de Protestantse Gemeente Vlissingen wordt naar de Facebookpagina verwezen.

12.5 Mededelingen via de beamer

Relevante mededelingen over de PKN-Vlissingen, evenementen in de Sint Jacobskerk en activiteiten in De Herberg worden wekelijks voor en na de morgendienst getoond via de beamer.

De mededelingen dienen aangeboden te worden aan de “samenstellers van de zondagsbrief”.

Coördinator beamer:

Niek Tramper niek.tramper@zeelandnet.nl T: 06-22116244

12.6 Werkgroep communicatie

In de gemeente is een werkgroep actief die zich bezig houdt met alles rondom de communicatie. Het doel is om alle informatie zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen en om publicaties naar de pers zo duidelijk mogelijk te doen zijn.

Naast voorzitter en pr-vrouw zijn alle in dit hoofdstuk genoemde groepen in deze werkgroep vertegenwoordigd.

Voorzitter:

Gerda de Gans (vz) gmdegans@zeelandnet.nl T: 463249