Over PKN Vlissingen

Algemeen

Elke zondag wordt in de Sint Jacobskerk een dienst gehouden, die als regel om 09.30 uur begint. Informatie over plaats en aanvangstijd van bijzondere kerkdiensten vindt u in de regionale pers en het kerkblad.

Op de website: www.pkn-vlissingen.nl vindt u actuele informatie over de kerk

Locatie

Sint Jacobskerk, Oude Markt 2, 4381 ES T: 412518
Aanvang kerkdienst: 09.30 uur.
Aanvangstijden van middag- en/of avonddiensten worden via het kerkblad en de zondagsbrief aangekondigd.
Koster: Peter Buteijn, closeup@zeelandnet.nl T: 06-55934073
Verv. koster: Bram Geldof, bramgeldof@hotmail.com
Organist: Jos Vogel, vogeljos@zeelandnet.nl

Verhuur

Voor verhuur van de kerk voor concerten en evenementen kan informatie worden verkregen

via onderstaande link.

www.sintjacobskerk.nl

Voor gebruik bij huwelijk en uitvaartdiensten  kunt u contact opnemen met:

de koster van de kerk de heer P. Buteijn. Dit kan via e-mail closeup@zeelandnet.nl of telefonisch onder nummer 06 55 93 40 73.

 

 

 

 

Ds. W. AlserdaPredikantw.alserda@pkn-vlissingen.nl853520
Ds. J.W.SteenbergenPredikantjw.steenbergen@planet.nl553765
Mw. G. VreekePastoraalwerkerg.vreeke@pkn-vlissingen.nl637454
Mw. W.J.GrootenboerOuderen pastorwiljagrootenboer@x4all.nl06-20578738

De Herberg

Vanaf maart 2014 maakt de Protestantse Gemeente Vlissingen gebruik van ontmoetingscentrum De Herberg aan het Bellamypark. In De Herberg vinden allerlei gemeentelijke bijeenkomsten plaats, worden de verschillende vergaderingen gehouden (zoals van de kerkenraad, diaconie, kerkrentmeesters, jeugd & jongerenwerk, enz.), houden de pastores een inloopspreekuur en kunt u ook door de week binnen stappen voor een kop koffie/thee en een goed gesprek.
Daarnaast is De Herberg een open huis, een uitnodigende plek waar ieder uit de Vlissingse samenleving even kan binnenlopen om op verhaal te komen en medemensen te ontmoeten, een laagdrempelige plek in de binnenstad waar wij ons als gemeente willen presenteren als een gastvrije kerk met een warme belangstelling voor onze medemens