Over PKN Vlissingen

Algemeen

Elke zondag wordt in de Sint Jacobskerk een dienst gehouden, die als regel om 10.00 uur begint. Informatie over plaats en aanvangstijd van bijzondere kerkdiensten vindt u in de regionale pers en het kerkblad.

Op de website: www.pkn-vlissingen.nl vindt u actuele informatie over de kerk

Locatie

Sint Jacobskerk, Oude Markt 2, 4381 ES T: 412518
Aanvang kerkdienst: 10.00 uur.
Aanvangstijden van middag- en/of avonddiensten worden via het kerkblad en de zondagsbrief aangekondigd.
Koster: Peter Buteijn, closeup@zeelandnet.nl T: 06-5593407

Hulpkoster: Piet de Vos, devosjf@zeelandnet.nl

T.06.27506751
Organist: Jos Vogel, vogeljos@zeelandnet.nl

Verhuur

Voor verhuur van de kerk voor concerten en evenementen kan informatie worden verkregen

via onderstaande link.

www.sintjacobskerk.nl

Voor gebruik bij huwelijk en uitvaartdiensten  kunt u contact opnemen met:

de koster van de kerk de heer P. Buteijn.

Dit kan via e-mail closeup@zeelandnet.nl of telefonisch onder nummer 06 55 93 40 73.

Predikant, pastoraal werker, ouderenpastor,

Ds. J Blankenstijn,Predikantj.blankenstijn@pkn-vlissingen.nl06-22375758
Mw. W.J.GrootenboerOuderen pastorwiljagrootenboer @xs4all.nl06-20578738