Sint Jacobskerk

Oude Markt 2

4381 ES Vlissingen

Tel. 0118-412518

Aanvang kerkdiensten met ingang van 7 november 2021 om  10.00 uur ..

Postadres:

Branderijstraat 3, 4381 HK  Vlissingen