De Herberg is een open huis, een plek waar ieder welkom is om bij een kop koffie of thee op verhaal te komen en anderen te ontmoeten. Gastvrouwen en -heren zorgen voor een open oor en oog om het bezoekers zo goed mogelijk naar de zin te maken.

In het voorjaar 2020 moest vanwege Corona De Herberg haar deuren sluiten. Gelukkig werd het na een periode van volledige sluiting weer mogelijk om op een verantwoorde wijze De Herberg een tijd lang open te stellen voor ontmoeting. Om de 1½ meter afstand te waarborgen moest het maximum aantal personen dat gelijktijdig in De Herberg aanwezig mag zijn teruggebracht worden naar 17 (14 bezoekers en 2 tot hooguit 3 medewerkers). Hoe 2021 er uit gaat zien weten we nog niet, voor actuele informatie over de opening en over het programma verwijzen we u daarom naar de website www.pkn-vlissingen.nl.

Werkgroep DAK is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van De Herberg en de organisatie van activiteiten waarmee we een verbinding proberen te leggen om de onderlinge band tussen gemeenteleden te versterken, maar ook tussen de kerkelijke gemeente Vlissingen en de samenleving in Vlissingen.

Dit jaar, 2021, wordt een jaar waarin we ons moeten bezinnen op de toekomst. De huur van het pand Bellamypark 151 drukt zwaar op de begroting van de kerkelijke gemeente en dreigt onbetaalbaar te worden. Het huurcontract van De Herberg loopt tot eind 2021. Hoe het daarna verder gaat is een belangrijk punt van aandacht voor werkgroep DAK en de kerkenraad in 2021. Dit jaar blijft de Herberg dus zeker open. We vinden het belangrijk dat ook daarna ontmoeting, gastvrijheid en tal van zinvolle activiteiten onderdak blijven vinden bij de protestantse gemeente van Vlissingen en we hebben er alle vertrouwen in dat er creatieve wegen gevonden worden om dat te realiseren!

Adres: De Herberg: Bellamypark 151, 4381CH

Tel.: 0118855846

E-mail: herberg@pkn-vlissingen.nl

Openingstijden:

Zondag, dinsdag, woensdag, donderdag, en zaterdag van 13.30 tot 16.30 uur,
vrijdag van 11.00 tot 16.30 uur.
Op vrijdag van 13.30 tot 16.00 uur is er een digi-spreekuur en indien mogelijk een digicafé. De eerste en derde maandag van de maand komt van 14.00 tot 16.00 uur de breiclub bij elkaar.

Met uitzondering van vakantieperiodes is er op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 13.30 en 14.30 uur een predikant aanwezig.

 

Het bestuur van De Herberg (DAK) bestaat uit:

NaamFunctiee-mailtelefoon
Ds. Wout AlserdaVoorzitterw.alserda@pkn-vlissingen.nl853520
Anneloes Steglichcoordinatoraltsteglich@gmail.com469745
Wim HeijstekLidwjheijstek@zeelandnet.nl470092
Bert HeijstekLidhheijstek@zeelandnet.nl46657
Hans SinkeSecretarishansjarien@zeelandnet.nl418983
Maatje AantjesLidmaatje_aantjes@hotmail.com461880
Piet VerpoorteLidpverpoorte@zeelandnet.nl06-15261835
Berry van der HaarLidb.v.d.haarf@kpnplanet.nl465204

Ouderensoos in De Herberg

De ouderensoos kwam als regel iedere tweede en vierde maandag van de maand van 14.15 tot 16.15 uur bij elkaar in De Herberg. Jarenlang was Katie Schiewold het vaste gezicht van deze ouderensoos. Kort nadat zij zich om gezondheidsredenen moest terugtrekken viel de activiteit stil vanwege het coronavirus. Zodra het op verantwoorde wijze mogelijk is om weer bij elkaar te komen krijgen de deelnemers bericht en wordt dit gepubliceerd in Kerk in-Druk.

Contactpersonen:

Lies Kaljouw                                                                liesenrinus@simpc.nl                            T: 460545

Anneloes en Siegfried Steglich altsteglich@gmail.com              T: 469745

 

Digiwijzercafé

Digiwijzercafé in de Herberg is momenteel helaas, vanwege corona, niet mogelijk. Maar heeft u hulp nodig bij laptop, tablet of smartphone, u moet hiervoor een afspraak maken via:

herbergrooster@gmail.com  of telefonische afspraak :464361

Bij Digiwijzercafé in de Herberg is iedereen is welkom, ongeacht geloof of achtergrond.

Hopelijk kunnen we weer snel het normale programma gaan draaien!

Voor verdere informatie over het Digiwijzercafé klikt u op onderstaande link:

https://www.seniorweb.nl/cursussen/computerles-in-de-buurt/vlissingen/vlissingen-deherberg