De Herberg

In de tuin van de kerk op de hoek van de Branderijstraat en de Lepelstraat staat De Herberg. Het is de “huiskamer” van de kerk, een open en uitnodigende plek waar iedereen even kan binnenlopen om op verhaal te komen en anderen te ontmoeten. Vrijwilligers verzorgen een aantal middagen per week een gastvrij welkom. De Herberg biedt ook ruimte aan de organisatie van activiteiten zoals spel, breien voor het goede doel en een digiwijzercafé voor hulp bij mobiele telefoon, tablet of laptop en aan gespreksgroepen en themabijeenkomsten. Op vrijdagochtend is De Herberg in gebruik als kerkkantoor.

Wilt u een activiteit of vergadering in De Herberg boeken neem contact op met

mevr. Jos de Buck, zij beheert de agenda!

Jos de Buck                             jojadebuck @simpc.nl.                                    T: 0118-466969

of   T: 06-29745820

 

Voor het actuele programma in De Herberg verwijzen wij u naar de website: www.pkn-Vlissingen.nl en naar het kerkblad Kerk in-Druk.

Wilt u als vrijwilliger ons team van gastvrouwen/-heren komen versterken? Meld u dan aan bij ds. Wout Alserda of Anneloes Steglich (adresgegevens zie DAK) 

Adres: De Herberg, Branderijstraat 3, 4381 HK Vlissingen

Tel.: 0118  412518

E-mail: herberg@pkn-vlissingen.nl

Openingstijden:

Koffie met een praatje  op dinsdag,  vrijdag en zaterdag van 13.30 tot 16.30 uur, open huis

Op donderdag is er gelegenheid om spelletjes te doen, de derde donderdag in de maand wordt Bingo georganiseerd.

Digiwijzercafé

Heeft u hulp nodig bij laptop, tablet of smartphone, dan kunt u terecht in het Digicafé op vrijdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur op de bovenverdieping in De Herberg.

herbergrooster@gmail.com  of telefonische afspraak :464361

Voor verdere informatie over het Digiwijzercafé klikt u op onderstaande link:

https://www.seniorweb.nl/cursussen/computerles-in-de-buurt/vlissingen/vlissingen-deherberg

Breien met een doel

Samen komen om te breien voor een goed doel; warme dassen voor daklozen, kinderkleding voor mensen met een kleine beurs enz. dat kan iedere woensdagmiddag in De herberg. Informatie en aanmelding bij Margot Brasser annamargot@zeelandnet.nl

DONDERDAG 17 MAART  

    BINGO!

 

Voor alle overige activiteiten verwijzen wij naar de agenda.

Het bestuur van De Herberg (DAK) bestaat uit:

Naam Functie e-mail
Ds. Wout Alserda Voorzitter w.alserda@pkn-vlissingen.nl 853520
Anneloes Steglich Coördinator altsteglich@gmail.com 06-27073657
Wim Heijstek Lid wjheijstek@zeelandnet.nl 470092
Hans Sinke Secretaris hansjarien@zeelandnet.nl 418983
Maatje Aantjes Lid maatje_aantjes@hotmail.com 461880
Piet Verpoorte Lid (muziek) pverpoorte@zeelandnet.nl 06-15261835
Berry van der Haar Lid (exp) b.v.d.haarf@kpnplanet.nl 465204