Vanaf maart 2014 maakt de Protestantse Gemeente Vlissingen gebruik van  allerlei gemeentelijke bijeenkomsten plaats, worden de verschillende vergaderingen gehouden (zoals van de kerkenraad, diaconie, kerkrentmeesters, jeugd & jongerenwerk, enz.), houden de pastores een inloopspreekuur en kunt u ook door de week binnen stappen voor een kop koffie/thee en een goed gesprek.

Daarnaast is De Herberg een open huis, een uitnodigende plek waar ieder uit de Vlissingse samenleving even kan binnenlopen om op verhaal te komen en medemensen te ontmoeten, een laagdrempelige plek in de binnenstad waar wij ons als gemeente willen presenteren als een gastvrije kerk met een warme belangstelling voor onze medemens.

In De Herberg kun je als gast binnenkomen en gelijktijdig gastheer/-vrouw zijn in de ontmoeting met andere bezoekers, om met elkaar ruimte te ervaren en te geven, om te ontvangen en te delen, vrijblijvend, niet belerend maar betrokken.

Voor het actuele programma in De Herberg verwijzen wij u naar de website van de gemeente en naar ons maandelijks kerkblad Kerk in-Druk. De activiteiten in De Herberg worden ook vermeld in de maandelijkse flyers.

Wanneer u als vrijwilliger wilt meewerken binnen De Herberg kunt u informatie verkrijgen bij ds. Wout Alserda, via de e-mail: w.alserda@pkn-vlissingen.nl of telefonisch 853520.

Regelmatig voorkomende activiteiten zijn bijvoorbeeld de exposities, het spiritueel café, muziekmiddagen op zaterdagen, de bezielingsgesprekken, ouderensoos en warmtebreien. Bij feestdagen organiseren we ook maaltijden waarbij iedereen welkom is.

Adres: De Herberg: Bellamypark 151, 4381CH

Tel.: 0118855846

E-mail: herberg@pkn-vlissingen.nl

Openingstijden:

Dinsdag t/m zondag van 13.30 – 16.30 uur. Maandag gesloten.

Met uitzondering van vakantieperiodes is er op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 13.30 en 14.30 uur een predikant aanwezig.

 

Het bestuur van De Herberg (DAK) bestaat uit:

NaamFunctiee-mailtelefoon
Ds. Wout AlserdaVoorzitterw.alserda@pkn-vlissingen.nl853520
Anneloes SteglichSecretarisaltsteglich@gmail.com469745
Wim HeijstekLidwjheijstek@zeelandnet.nl470092
Bert HeijstekLidhheijstek@zeelandnet.nl46657
Hans SinkeLidhansjarien@zeelandnet.nl418983
Maatje AantjesLidmaatje_aantjes@hotmail.com461880
Piet VerpoorteLidpverpoorte@zeelandnet.nl06-15261835
Berry van der HaarLidb.v.d.haarf@kpnplanet.nl465204

Ouderensoos in De Herberg

De ouderensoos komt als regel iedere tweede en vierde maandag van de maand vanaf 14.15 uur bij elkaar in De Herberg. Misschien vraagt U zich af wat moet ik er doen? Meestal praten wij even met elkaar wat ons bezighield in de kerk en het wereldgebeuren. Maar we gaan ook met elkaar sjoelen, rummikubben of een quiz doen. Het is een gezellige afwisseling in een soms lange week.

Als U het leuk lijkt en eens wat anders wilt dan thuiszitten, kom gerust eens binnen lopen in De Herberg, Bellamypark 151, natuurlijk in Vlissingen.
Contactpersoon:
Katie Schiewold        katiepaul@zeelandlandnet.net       T: 417934

Digiwijzercafé

Digiwijzercafé in de Herberg is momenteel helaas, vanwege corona, niet mogelijk. Maar heeft u hulp nodig bij laptop, tablet of smartphone dan kan dat op vrijdagmiddag. U moet hiervoor wel een afspraak maken via herbergrooster@gmail.com.

Bij Digiwijzercafé in de Herberg is iedereen is welkom, ongeacht geloof of achtergrond.

De Herberg is op alle dagen geopend van 13.30u tot 16.30u ( behalve op maandag).

Alleen op vrijdagmiddag kan er hulp worden geboden op Digitaal gebied door Seniorweb vrijwilligers. De vrijwilligers die de rest van de week gastvrouw of gastheer zijn kunnen de bezoekers niet helpen met smartphones of tablet. Dan wordt u verwezen naar het Digiloket van de bibliotheek. Daar kan je elke dag (gratis) geholpen worden van 10.00u tot 17.00u.

Onze aandacht gaat voornamelijk uit naar smartphone, tablets en laptop. De ene week voor Android gebruikers en de andere week voor Apple gebruikers (iPhone en iPad).

Het Digiwijzercafé begint om 14.00u en duurt tot 16.00u. Alle vrijdagen, behalve in de schoolvakanties is er Digiwijzercafé

Hopelijk kunnen we weer snel het normale programma gaan draaien!

Voor verdere informatie over het Digiwijzercafé klikt u op onderstaande link:

https://www.seniorweb.nl/cursussen/computerles-in-de-buurt/vlissingen/vlissingen-deherberg