Sint Jacobskerk

Oude Markt 2

4381 ES Vlissingen

Tel. 0118-412518

Aanvang kerkdiensten  : 09.30 uur

Postadres:

Branderijstraat 3, 4381 HK  Vlissingen

Verhuur

Voor verhuur van de kerk voor concerten en evenementen kan informatie worden

verkregen via onderstaande link.

www.sintjacobskerk.nl