Sint Jacobskerk

Oude Markt 2

4381 ES Vlissingen

Tel. 0118-412518

Aanvang kerkdiensten  : met ingang van 7 november 2021 om 10.00 uur gedurende drie maanden op proef.

Postadres:

Branderijstraat 3, 4381 HK  Vlissingen

Verhuur

Voor verhuur van de kerk voor concerten en evenementen kan informatie worden

verkregen via onderstaande link.

www.sintjacobskerk.nl

Voor gebruik bij huwelijk en uitvaarten contact opnemen met de koster van de kerk de heer P. Buteijn. Dit kan via e-mail closeup@zeelandnet.nl of telefonisch onder nummer 06 55 93 40 73.