Algemeen

Iedereen kent goede en slechte momenten in zijn leven en heeft zijn/haar eigen verhaal. Bij het pastoraat gaat het er vooral om te luisteren naar de levensverhalen van mensen. Deze verhalen staan niet op zichzelf maar in groter verband van God met ons. Pastoraat is dan ook zorg dragen voor elkaar – voor mensen binnen en buiten de kerk – in de naam van God. In onze gemeente zijn er gelukkig veel mensen die zich vrijwillig inzetten om pastorale bezoeken te brengen. Het pastoraat wordt verzorgd door teams. Van ieder team is zo mogelijk een ouderling en een diaken lid en enkele vrijwilligers die geen ambt op zich hebben genomen maar toch aan het bezoekwerk hun steentje willen bijdragen. Daarnaast zijn er mensen die speciaal opgeleid en aangesteld zijn om pastorale zorg te bieden. Dat zijn de predikant en de pastors. Zij leiden de pastorale teams. Zo willen we graag met u meeleven in die speciale dagen en in die genoemde momenten in uw leven.

Maar omzien naar elkaar in blijde en droeve dagen is ook een taak van de hele gemeente. De pastorale teams en de pastores kunnen niet alles weten. Daarom wordt het zeer op prijs gesteld wanneer ook u zelf contact opneemt met uw pastor of pastoraal team wanneer u behoefte heeft aan een pastoraal bezoek. Een afspraak is dan zo gemaakt. U kunt medegemeenteleden die het moeilijk hebben, ook wijzen op de mogelijkheid van een pastoraal bezoek, of het voor hen aanvragen, als ze daarmee instemmen.

Daarnaast staat achterin de kerk een prikbord waarop u bijvoorbeeld geboortekaartjes of berichten van overlijden of andere oproepjes kunt plaatsen. Bovendien ligt er bij de ingang een voorbedeboek waarin u gebedsintenties kunt schrijven. In de zondagse voorbeden zullen ze dan worden meegenomen. Zo kunnen we nog meer een gemeente zijn waar aandacht voor elkaar is.

Pastoraat in de woonzorgcentra en verpleeghuizen

Het pastoraat in de woon- zorgcentra wordt verzorgd door mw. Wilja Grootenboer. Gemeenteleden in Ter Reede, de woningen aan Koudekerkse-weg 81, de woningen aan Vondellaan 21, Pablo Picassoplein 87 en Scheldehof.

 

 

Indeling van de secties

Team 1:

Secties 1, 4, 8, 23, 24, 68, 69, 71, 72, 73.

Pastor: Ds. Janny Blankenstijn,

j.blankentijn@kpn-vlissingen.nl 06-22375758.

Team 2:

Secties 6,  7, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67.

Pastor voor secties 6, 7, 22

Ds Janny Blankenstijn.

Pastor voor 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 59, 60, 61, 62,

63, 64, 65, 66, 67. Wilja Grootenboer,

wiljagrootenboer@xs4all.nl, 06 20578738.

Team 3:

Pastor Wilja Grootenboer: secties  2, 3, 5,33, 34, 41, 42, 44, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 56, 57.

Team 4:

Pastor Wilja Grootenboer: Sectie 9 {Scheldehof} ,

Team  5:

Pastor Wilja Grootenboer:  sectie 10 {Ter Reede}

.

Naame-mailtel
Predikant Janny Blankenstijnj.blankenstijn@pkn-vlissingen.nl06-22375758
Pastor Wilja Grootenboerwiljagrootenboer@xs4all.nl06-20578738

Ontmoetingsbijeenkomsten

Koffie met een praatje in De Burgerij

Ook behoefte aan een gezellig praatje, even delen wat je bezighoudt, de
ontmoeting met elkaar? Iedere 1ste woensdagmorgen van de maand staat de
deur van De Burgerij (Van Hogendorpweg) tussen 10.00 en 11.00 uur voor u
open voor een kopje koffie of thee met een praatje.
Contactpersoon:
Jacqueline Mersie, jmersie@zeelandnet.nl,  tel: 461171

Pastoraal meeleven

Iedereen kent goede en slechte momenten in zijn leven. De kerk wil in die
speciale dagen graag met u meeleven. De pastores stellen het op prijs als u dit
aan hen doorgeeft. Ook als u bij opname in het ziekenhuis bezoek vanuit de
kerk op prijs stelt, laat dat dan even weten. Vanuit het ziekenhuis wordt die
informatie niet verstrekt.

Omzien naar elkaar

Omzien naar elkaar in blijde en droeve dagen, dat past heel goed binnen het gemeente zijn. Het is dan ook goed om op de hoogte te zijn van elkaars wel en wee. Een prikbord kan daarbij helpen. Het staat achterin de kerk. Hierop kunnen geboortekaartjes en berichten van overlijden geplaatst worden.

Contactgroep: het pastoraal team.

In de kerk liggen bij de ingang schriften waarin u kunt vragen om nader contact.
Ook ligt daar het voorbedenboek, waarin u gebedsintenties kunt schrijven. In de
zondagse voorbeden zullen ze worden meegenomen. Ook zijn uw opmerkingen
of vragen om extra aandacht voor bepaalde zaken heel welkom. U kunt die
doorgeven aan uw pastoraal werker of ouderling, maar ook deponeren in de ideeenbus
in de kerk.