Algemeen

Bij pastoraat gaat het er vooral om te luisteren naar de (levens)verhalen van mensen. Deze verhalen staan niet op zichzelf maar in het grotere verband van God met ons. Pastoraat is dan ook zorg dragen voor elkaar – voor mensen binnen en buiten de kerk – in de naam van God. In onze gemeente zijn er gelukkig veel mensen die zich vrijwillig inzetten om pastorale bezoeken te brengen. Het pastoraat wordt verzorgd door teams. Van ieder team is zo mogelijk een ouderling en een diaken lid en enkele vrijwilligers, die geen ambt op zich hebben genomen, maar graag aan het bezoekwerk hun steentje bijdragen. Een pastor leidt het team, dat regelmatig bij elkaar komt. .
Daarnaast zijn er mensen die speciaal opgeleid en aangesteld zijn om pastorale zorg te bieden. Dat zijn onze predikanten en pastorale werkers.  De pastores zijn niet meer verbonden aan één gebied of kerkgebouw maar hebben zich verdeeld over heel Vlissingen.

Ouderenpastoraat

Het ouderenpastoraat wordt verzorgd door mw. W.J. (Wilja) Grootenboer.
Gemeenteleden in Ter Reede, de woningen aan Koudekerkseweg 81 en de woningen aan Vondellaan 21, Pablo Picassoplein 87 en Scheldehof vallen binnen haar aandachtsgebied.

Indeling van de secties

Pastor Wilja Grootenboer: secties 2, 3, 5, 8, 9, 10, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 47, 48. 33, 34, 47, 48

Pastor ds. Wout Alserda: secties  1, 4, 6, 7,  41, 42, 44, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73

 

.

 

Naame-mailtel
Pastor Ds. Wout Alserdaw.alserda@pkn-Vlissingen.nl853520
Pastor Wilja Grootenboerwiljagrootenboer@xs4all.nl06-20578738

Team 4: sectie 8 en  9 (Scheldehof)

Naame-mailtel
Pastor: Wilja Grootenboerwijagrootenboer@xs4all.nl06-20578738

Team 5: sectie 10 (Ter Reede)

NaamGebied
Ouderenpastor Wilja Grootenboer

Ontmoetingsbijeenkomsten

Koffie met een praatje in De Burgerij

Ook behoefte aan een gezellig praatje, even delen wat je bezighoudt, de
ontmoeting met elkaar? Iedere 1ste woensdagmorgen van de maand staat de
deur van De Burgerij (Van Hogendoornweg) tussen 10.00 en 11.00 uur voor u
open voor een kopje koffie of thee met een praatje.
Contactpersoon:
Jacqueline Mersie, jmersie@zeelandnet.nl,  tel: 461171

Pastoraal meeleven

Iedereen kent goede en slechte momenten in zijn leven. De kerk wil in die
speciale dagen graag met u meeleven. De pastores stellen het op prijs als u dit
aan hen doorgeeft. Ook als u bij opname in het ziekenhuis bezoek vanuit de
kerk op prijs stelt, laat dat dan even weten. Vanuit het ziekenhuis wordt die
informatie niet verstrekt.

Omzien naar elkaar

Omzien naar elkaar in blijde en droeve dagen, dat past heel goed binnen het gemeente zijn. Het is dan ook goed om op de hoogte te zijn van elkaars wel en wee. Een prikbord kan daarbij helpen. Het staat achterin de kerk. Hierop kunnen geboortekaartjes en berichten van overlijden geplaatst worden.

Contactgroep: het pastoraal team.

In de kerk liggen bij de ingang schriften waarin u kunt vragen om nader contact.
Ook ligt daar het voorbedenboek, waarin u gebedsintenties kunt schrijven. In de
zondagse voorbeden zullen ze worden meegenomen. Ook zijn uw opmerkingen
of vragen om extra aandacht voor bepaalde zaken heel welkom. U kunt die
doorgeven aan uw pastoraal werker of ouderling, maar ook deponeren in de ideeenbus
in de kerk.