Algemeen

Bij pastoraat gaat het er vooral om te luisteren naar de (levens)verhalen van mensen. Deze verhalen staan niet op zichzelf maar in het grotere verband van God met ons. Pastoraat is dan ook zorg dragen voor elkaar – voor mensen binnen en buiten de kerk – in de naam van God. In onze gemeente zijn er gelukkig veel mensen die zich vrijwillig inzetten om pastorale bezoeken te brengen. Het pastoraat wordt verzorgd door teams. Van ieder team is zo mogelijk een ouderling en een diaken lid en enkele vrijwilligers, die geen ambt op zich hebben genomen, maar graag aan het bezoekwerk hun steentje bijdragen. Een pastor leidt het team, dat regelmatig bij elkaar komt. .
Daarnaast zijn er mensen die speciaal opgeleid en aangesteld zijn om pastorale zorg te bieden. Dat zijn onze predikanten en pastorale werkers (zie 5.3). De pastores zijn niet meer verbonden aan één gebied of kerkgebouw maar hebben zich verdeeld over heel Vlissingen.

Ouderenpastoraat

Het ouderenpastoraat wordt verzorgd door mw. W.J. (Wilja) Grootenboer.
Gemeenteleden in Ter Reede, de woningen aan Koudekerkseweg 81 en de woningen aan Vondellaan 21, Pablo Picassoplein 87 en Scheldehof vallen binnen haar aandachtsgebied.

Indeling van de pastorale teams

Team 1: secties  4, 8, 23, 24

Naamemailtel
Ds.Pim Steenbergenjw.steenbergen@palnet.nl553765
Bert Sellesbertselle@zeelandnet.nl464790
John Leenhoutsjohnleenhouts@hetnet.nl--
Karel Hulsbergenhulsbergenfk@hotmail.com467957
Marija Mensmarijamens@zeelandnet.nl467206
Ineke Meijwaardinekemeij@zeelandnet.nl413390
Vacature

Team2:  Secties 6, 7, 21, 22, 25,t/m 31 en 59 t/m 67. ook de leden die buiten Vlissingen wonen vallen onder haar pastoraat.

Naame-mailtel
Pastor. Gerda Vreeke (*)gerdavreeke@zeelandnet.nl419341
Gerda den Engelsmancdenengelsman@zeelandnet.nl471483
Maatje Aantjesmaatje_aantjes@hotmail.com461880
Aly Baanabaan@kpnmail.nl462574
Jaap van der Hoevenhoev40@zeelandnet.nl414558
Annek van der Hoevenvanderhoeven@zeelandnet.nl417427
Matty van Zwedenrvzw@zeelandnet.nl418444
Bram Leenhoutsaleenhouts7@gmail.com462436

Gerda Vreeke (*)
(*) Werkdagen: maandag, dinsdag en woensdag.

Team 3: Pastor Wilja Grootenboer: secties 2, 3, 5, 33, 34, 47, 48

Pastor ds. Wout Alserda: secties 1, 41, 42, 44, 50, 51, 53, 54, 56, 57 en 68 t/m 73.

Naame-mailtel
Pastor Ds. Wout Alserdaw.alserda@pkn-Vlissingen.n853520
Sonja Vreekesonja.vreeke@gmail.com419341
Tineke Jongepiertjongepier@kpnmail.nl410460
Marha Veerbovemrverboven@zeelandnet.nl464388
René Nagelkerkenieuwehaven@zeelandnet.nl479930
Tineke Cosijncosijn@zeelandnet.nl416107
Anneloes Steglichaltsteglich@gmail.com469745

Team 4: sectie 9 (Scheldehof)

Naame-mailtel
Pastor: Wilja Grootenboerwijagrootenboer@xs4all.nl06-20578738
Gijs van der Hoevenvanderhoeven@zeelandnet.nl06-46784299
Hanneke Butijnhanb@zeelandnet.nl414467

Team 5: sectie 10 (Ter Reede)

Ouderenpastor Wilja GrootenboerGebied
Bezoekers
Chris RuisAtrium en koudekerkseweg
Anneke van der HoevenAtrium
Willy BorgsFlats
Ans WattelFlats
Riet ScheersKoopflat

Ontmoetingsbijeenkomsten

Ouderensoos in De Herberg

De ouderensoos komt als regel iedere tweede en vierde maandag van de maand vanaf 14.15 uur bij elkaar in De Herberg.
Misschien vraagt U zich af wat moet ik er doen? Meestal praten wij even met elkaar wat ons bezighield in de kerk en het wereldgebeuren. Maar we gaan ook met elkaar sjoelen, rummikubben of een quiz doen. Het is een gezellige afwisseling in een soms lange week.
Als U het leuk lijkt en eens wat anders wilt dan thuiszitten, kom gerust eens binnen lopen in De Herberg, Bellamypark 151, natuurlijk in Vlissingen.
Contactpersoon:
Katie Schiewol   d    katiepaul@zeelandlandnet.net     T: 417934

Koffie met een praatje in De Burgerij

Ook behoefte aan een gezellig praatje, even delen wat je bezighoudt, de
ontmoeting met elkaar? Iedere 1ste woensdagmorgen van de maand staat de
deur van De Burgerij (Van Hogendoornweg) tussen 10.00 en 11.00 uur voor u
open voor een kopje koffie of thee met een praatje.
Contactpersoon:
Jacqueline Mersie jmersie@zeelandnet.nl T: 461171

Pastoraal meeleven

Iedereen kent goede en slechte momenten in zijn leven. De kerk wil in die
speciale dagen graag met u meeleven. De pastores stellen het op prijs als u dit
aan hen doorgeeft. Ook als u bij opname in het ziekenhuis bezoek vanuit de
kerk op prijs stelt, laat dat dan even weten. Vanuit het ziekenhuis wordt die
informatie niet verstrekt.

Omzien naar elkaar

Omzien naar elkaar in blijde en droeve dagen, dat past heel goed binnen het gemeente zijn. Het is dan ook goed om op de hoogte te zijn van elkaars wel en wee. Een prikbord kan daarbij helpen. Het staat achterin de kerk. Hierop kunnen geboortekaartjes en berichten van overlijden geplaatst worden.

Contactgroep: het pastoraal team.

In de kerk liggen bij de ingang schriften waarin u kunt vragen om nader contact.
Ook ligt daar het voorbedenboek, waarin u gebedsintenties kunt schrijven. In de
zondagse voorbeden zullen ze worden meegenomen. Ook zijn uw opmerkingen
of vragen om extra aandacht voor bepaalde zaken heel welkom. U kunt die
doorgeven aan uw pastoraal werker of ouderling, maar ook deponeren in de
ideënbus in de kerk.