Samenstelling

Martin Dekker vz. a.ivz-cvk@pkn.nl06-54640259
Hans Sinke (geb)hansjarien@zeelandnet.nl418983
John Post (penningmeester)jaypost@zeelandnet.nl463418
Marian van Vliet (secr)marianvanvliet@zeelandnet.nl642224
Jeroen Casteljeroen1983@kpnmail.nl06-20457688
Hans Kosterhckoster@zeelandnet.nl06-41032919

De bankrekening van het College is NL 07 RABO 0373 7310 35 ten name van het College van Kerkrentmeesters, Protestantse Gemeente te Vlissingen .

De financiële administratie wordt grotendeels verzorgd door het Kantoor der Kerkelijke Administraties, waar tevens de ledenadministratie is ondergebracht.

Iets nalaten aan de kerk

U kunt bij testament iets nalaten aan de Protestantse Gemeente te Vlissingen. Dit kan op twee manieren. U kunt de Protestantse Gemeente te Vlissingen voor het geheel of voor een deel tot erfgenaam benoemen of u kunt aan de Protestantse Gemeente te Vlissingen een bepaald geldbedrag of een bepaalde zaak legateren. Als de kerk iets verkrijgt uit een nalatenschap, is zij daarover geen erfbelasting verschuldigd. U kunt natuurlijk ook tijdens leven een gift doen aan de kerk. Hierover leest u hieronder meer bij GIFTEN. Voor specifieke vragen kunt u zich het beste wenden tot uw eigen notaris.

Giften

Voor hetzelfde geld geeft u meer. Steun uw kerk met een periodieke gift. Uw giften aan de kerk zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Hierbij geldt echter een drempel van 1% (minimaal € 60,00) en een maximum van 10% van uw verzamelinkomen.
Een periodieke gift is een gift waarbij u minimaal vijf jaar lang jaarlijks eenzelfde bedrag schenkt. Het maakt daarbij niet uit hoe groot dat bedrag is. Dit bedrag mag u volledig aftrekken bij uw belastingaangifte. De drempel van 1% en het maximum bedrag zijn daarbij niet van toepassing. U krijgt daardoor meer geld terug van de belastingdienst dan bij een gewone gift.
Dat voordeel kunt u ten goede laten komen aan uw kerk. U kunt de kerk dan meer geven zonder dat het u meer kost. U hoeft er niet meer voor naar een notaris. Wilt u meer weten over de mogelijkheid van een periodieke gift?
Neem contact op met de penningmeester Martin Dekker, telefoon 06-54640259 of stuur een e-mail naar penningmeester@pkn-vlissingen.nl.
Wij helpen u graag bij het invullen van een overeenkomst.

Kerkkas

Rekeningnummer: NL33RABO 0303 8744 65
Voor o.a. verrekening van onkosten kunt u terecht bij het kerkelijk bureau:
Branderijstraat 3, op vrijdag van 09.30 tot 12.00 uur. T: 412518 of kerkkantoor@pkn-vlissingen.nl

Collectebonnen

Kent u de mogelijkheid van de bijdrage aan de collectes door middel van collectebonnen? Als u die koopt, is het totaalbedrag van die bonnen ook aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Collectebonnen zijn verkrijgbaar op het kerkkantoor (geopend op vrijdag van 09.30 – 12.00 uur). Ook telefonisch te bestellen. Ze kunnen dan ook bij u thuis worden bezorgd.

E-mail: kerkkantoor@pkn-vlissingen.nl T: 412518