BIJZONDERE TROUWLOCATIE

De Sint Jacobskerk is door het Gemeentebestuur van Vlissingen aangemerkt als bijzondere trouwlocatie. De huwelijksvoltrekking door de ambtenaar van de burgerlijke stand in het gotisch interieur van de kerk geeft een bijzonder tintje aan deze speciale gebeurtenis. Een kerkelijke inzegening met uw eigen voorganger kan aansluitend aan de burgerlijke huwelijkssluiting volgen.

Meer informatie over trouwen in de gemeente Vlissingen vindt u op deze website.

Voor meer informatie over de kosten en het gebruik van de ter beschikking staande faciliteiten van de Sint Jacobskerk voor zowel kerkelijke als niet-kerkelijke huwelijken, kunt u contact opnemen met de koster van de kerk de heer P. Buteijn. Dit kan via e-mail closeup@zeelandnet.nl of telefonisch onder nummer 06 55 93 40 73.