AKTIVITEITEN

Gebedsgroep

Op de eerste woensdag van de maand komt een gebedsgroep bij elkaar. In deze bijeenkomst wordt gebeden voor de kerk in Vlissingen. Daarnaast wordt er gebeden voor alle kerken op de wereld, voor zieken, mensen in nood en mensen die leven onder geweld. Naast het bidden wordt er ook samen gezongen. De bijeenkomsten worden gehouden bij één van de deelnemers thuis en duren ongeveer 1½ uur.

Contactpersoon:

Henk Scherpenissehenks@zeelandnet.nltel. 0118-471107

Overige activiteiten

Oud papier actie

Op de tweede zaterdag van de maand, met uitzondering van de maand augustus, staat de oudpapiercontainer van 9.00-11.00 uur op het AH XL terrein aan de Gildeweg. Op de vrijdag voorafgaand aan deze zaterdag kunt u van 17.00-19.00 uur eveneens uw oud papier inleveren.

Contactpersoon:

Martin Walravenmjwn@zeelandnet.nltel.0118-411146