Naar overzicht
07
jul

Vrijdag 7 juli van 16.00 uur tot 17.45 uur en zaterdag
8 juli van 09.00 uur tot 11.00 uur staat het Dream
Team weer op het AH XL terrein voor uw papier..
De volgende inzameling is op 7/8 juli
Namens het Dream Team ,

Martin Walraven