Naar overzicht
03
mrt
De oorlog in Oekraïne raakt ons allen diep in het hart. Verbijsterd en met afschuw hebben we de afgelopen dagen de Russische inval in Oekraïne zich voor onze ogen zien voltrekken. De inval van Rusland heeft al tot veel slachtoffers en verwoestingen geleid en angst en wanhoop gezaaid. Talloze burgers zijn inmiddels op de vlucht geslagen en het einde van deze verschrikkingen is nog niet in zicht.
De Raad van Kerken in Nederland heeft afgelopen woensdag alle kerken in Nederland opgeroepen om de kerkklokken tussen 17.15 en 17.30 uur te luiden als teken van verbondenheid met de mensen in Oekraïne. Ook de klokken van de St. Jacobskerk hebben geklonken. Ook wij willen solidair zijn met de mensen in Oekraïne en onze stem laten horen dat wat er nu gebeurt onaanvaardbaar is.
In vervolg hierop heeft het moderamen besloten om de St. Jacobskerk vrijdag en zaterdag tussen 10.00 en 15.00 uur open te stellen voor een ieder die een kaarsje wil aansteken, voor een moment van persoonlijke bezinning, voor een gesprek of voor gebed. Daarnaast hopen we dat u in uw gebeden de mensen in Oekraïne en hun families wilt blijven noemen.
Op woensdag 2 maart, was de eerste vesper. De woorden uit de lezingen, de teksten van de liederen die een tijd geleden al werden voorbereid, kregen ineens een andere en diepere betekenis vanwege de situatie in Oekraïne. Het was goed om een half uur bij elkaar te zijn. De komende weken t/m woensdag 7 april is er iedere woensdagavond om 19.30 uur een vesper in de St. Jacobskerk. De vespers worden georganiseerd door de Raad van Kerken in Vlissingen. De voorgangers zijn afkomstig uit de Heilige Maria Parochie Walcheren en uit de Protestantse Gemeente Vlissingen. Van harte welkom!

Wout Alserda