Naar overzicht
06
feb

Pastores Ria Mangnus en Coen van Dalen

Collecte; Raad van Kerken

Op zondag 6 februari a.s. zullen we in een oecumenische viering in de OLV Kerk aan de
singel de week van gebed voor de eenheid vieren. Het zal de laatste oecumenische viering zijn
die gehouden kan worden in deze kerk. In verbondenheid in geloof zullen we samen bidden,
luisteren naar de woorden uit de Schriften en zingend samen zijn!
We nodigen u van harte uit bij deze viering, deze begint om 9.30 uur!
In verband met de coronamaatregelen in de RK Kerk moet u zich wel te voren aanmelden. Dit
kunt u doen bij het secretariaat van de RK kerk op donderdag- en vrijdagochtend (3 en 4
februari) via telefoonnummer 0118 412247. Helaas is er geen mogelijkheid de dienst online
om 9.30 uur te volgen. De dienst wordt wel opgenomen en later op zondag online gezet. U
kunt hiervoor de link op onze website gebruiken.
Tot ziens op 6 februari