Naar overzicht
08
feb

 

Een kerkdienst verloopt vaak volgens een vaste volgorde, liturgie noemen we dat. Op woensdagavond 8 februari zal de liturgie, zoals we die gebruiken in onze kerk, besproken worden. Vragen als ‘wat en hoe doen we het, waarom doen we het zo, wat en waarom achter de tafel en wat en waarom achter de lezenaar’ zullen deze avond aan de orde komen. Naast de eredienst zal ook het liturgisch jaar en het leesrooster worden toegelicht. We starten in De Herberg om 19.30 uur en de avond zal circa 21.30 uur eindigen. Opgave is voor 31 januari nodig via w.alserda@pkn-vlissingen.nl      DEZE AVONDBIJEENKOMST IS KOMEN TE VERVALLEN.  NADERE MEDEDELING VOLGT.