Kerkenraad

De Protestantse Gemeente Vlissingen wordt geleid door een kerkenraad. In deze kerkenraad hebben alle ambtsdragers zitting. 

De kerkenraad vergadert 9 keer per jaar. De agenda wordt voorbereid  door het moderamen, dat 3 weken voorafgaande aan elke kerkenraadsvergadering vergadert. 

Samenstelling moderamen:

Het moderamen van de kerkenraad bestaat uit een voorzitter, een vice voorzitter,de scriba en de voorzitters van het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters en een predikant..

Wim Heijstek              voorzitter                   wjheijstek@zeelandnet.nl          tel.0118-470092

Vacature                    vice-voorztter                                                             tel.

Gerdi de Nooij            scriba                        gerdi.denooij@zeelandnet.nl      tel.0118-472370 

Bert Heijstek              vz CvK                       hheijstek@zeelandnet.nl           tel.0118-466557

Epjan Kwast              voorzitter diaconie       teamk@zeelandnet.nl                tel:0118-415143

Wout Alserda             predikant                   walserda@zeelandnet.nl            tel:0118-853520