Kerkenraad

De Protestantse Gemeente Vlissingen wordt geleid door een kerkenraad. In deze kerkenraad hebben alle ambtsdragers zitting. 

De kerkenraad vergadert 9 keer per jaar. De agenda wordt voorbereid  door het moderamen, dat 3 weken voorafgaande aan elke kerkenraadsvergadering vergadert. 

Samenstelling moderamen:

Het moderamen van de kerkenraad bestaat uit een voorzitter, een vice voorzitter,de scriba en de voorzitters van het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters en een predikant..


Henk Zielstra          Voorzitter          hendrikjoostzielstra@gmail.com tel.06-53539086     
Vacature Vice-Voorztter           tel.
Marielle Noordam      Scriba scriba@pkn-vlissingen.nl tel.06-12597208
Epjan Kwast Voorzitter diaconie teamk@zeelandnet.nl tel:0118-415143
Wout Alserda Predikant w.alserda@pkn-vlissingen.nl      tel:0118-853520
Bert Heijstek Voorzitter kerkrentmeesters         hheijstek@zeelandnet.nl tel.0118-466557