De Herberg

De Herberg

Vanaf maart 2014 maakt de Protestantse Gemeente Vlissingen gebruik van ontmoetingscentrum De Herberg aan het Bellamypark. In De Herberg vinden allerlei gemeentelijke bijeenkomsten plaats, worden de verschillende vergade­ringen gehouden (zoals van de kerkenraad, diaconie, kerkrentmeesters, jeugd & jongerenwerk, enz.), houden de pastores een inloopspreekuur en kunt u ook door de week binnen stappen voor een kop koffie/thee en een goed gesprek.

Daarnaast is De Herberg een open huis, een uitnodigende plek waar ieder uit de Vlissingse samenleving even kan binnenlopen om op verhaal te komen en medemensen te ontmoeten, een laagdrempelige plek in de binnenstad waar wij ons als gemeente willen presenteren als een gastvrije kerk met een warme belangstelling voor onze medemens.

In De Herberg kun je als gast binnenkomen en gelijktijdig gastheer/gastvrouw zijn in de ontmoeting met andere bezoekers, om met elkaar ruimte te ervaren en te geven, om te ontvangen en te delen, vrijblijvend, niet belerend, maar betrokken.

Voor het actuele programma in De Herberg verwijzen wij u naar de website van de gemeente.

Wanneer u als vrijwilliger wilt meewerken binnen De Herberg kunt u informatie verkrijgen bij Jarien Sinke.

Adres De Herberg: Bellamypark 151, 4381 CH T: 855846

E-mail: herberg@pkn-vlissingen.nl

Openingstijden:

maandag      : gesloten
dinsdag        : 13.30 - 16.30  uur
woensdag    : 13.30 - 16.30  uur
donderdag   : 13.30 - 16.30  uur
vrijdag           : 11.00 - 16.30  uur
zaterdag       : 11.00 - 16.30  uur
zondag         : 13.30 - 16.30 uur

Iedere dinsdag, woensdag en vrijdag is een predikant of pastoraalwerker aanwezig.

Het bestuur van De Herberg bestaat uit:

Wim Heystek             wjheijstek@zeelandnet.nl           T: 470092

Bert Heystek              hheijstek@zeelandnet.nl             T: 466557

Ds. Wout Alserda     w.alserda@pkn-vlissingen.nl      T: 853520

Jarien Sinke              jariensinke@zeelandnet.nl          T: 418983

Hans Sinke               hansjarien@zeelandnet.nl           T: 418983

Plonie Dekker          cordekker@zeelandnet.nl             T: 611801


Werkgroep De Actieve Kerk (DAK)

De werkgroep vorming en toerusting en de activiteitencommissie van de Herberg hebben zich verenigd in de werkgroep De Actieve Kerk. De werkroep organiseert activiteiten waarmee het geloofsgesprek bevorderd wordt. Maar ook activiteiten waarmee we het onderlinge contact bevorderen en een verbinding maken tussen de kerk en de stad. Maandelijks wordt een activiteitenkalender uitgegeven en worden de activiteiten aangekondigd via Kerkindruk, de zondagsbrieven, de website en de lokale pers. Vaste activiteiten zijn bijvoorbeeld de exposities, het spiritueel café, muziekmiddagen op zaterdag, het twee maandelijkse bezielingsgesprek, en de twee wekelijkse meditatie en maaltijden.

Leden van de werkgroep:

Anneloes Steglich (voorzitter)

ansteglich@live.nl

469745

Berry van der Haar (exposities)

b.v.d.haar1@kpnplanet.nl

465204

Gijs van der Hoeven (exposities)

vanderhoeven@zeelandnet.nl

06-46784299

Marcel Janse

marceljanse@zeelandnet.nl

Marja Kwast (spiritueel café)

kwastbreunesse@hetnet.nl

471561

Jarien Sinke (maandkalender)

jariensinke@zeelandnet.nl

418983

Pim Steenbergen

jw.steenbergen@planet.nl

553765

Piet Verpoorte (muziek)

pverpoorte@zeelandnet.nl

06-15261835