De Herberg

Vanaf maart 2014 maakt de Protestantse Gemeente Vlissingen gebruik van ontmoetingscentrum De Herberg aan het Bellamypark. In De Herberg vinden allerlei gemeentelijke bijeenkomsten plaats, worden de verschillende vergade­ringen gehouden (zoals van de kerkenraad, diaconie, kerkrentmeesters, jeugd & jongerenwerk, enz.), houden de pastores een inloopspreekuur en kunt u ook door de week binnen stappen voor een kop koffie/thee en een goed gesprek.

Daarnaast is De Herberg een open huis, een uitnodigende plek waar ieder uit de Vlissingse samenleving even kan binnenlopen om op verhaal te komen en medemensen te ontmoeten, een laagdrempelige plek in de binnenstad waar wij ons als gemeente willen presenteren als een gastvrije kerk met een warme belangstelling voor onze medemens.

In De Herberg kun je als gast binnenkomen en gelijktijdig gastheer/gastvrouw zijn in de ontmoeting met andere bezoekers, om met elkaar ruimte te ervaren en te geven, om te ontvangen en te delen, vrijblijvend, niet belerend, maar betrokken.

Voor het actuele programma in De Herberg verwijzen wij u naar de website van de gemeente en naar ons maandelijks kerkblad Kerk in Druk. De activiteiten in De Herberg worden ook vermeld in de maandelijkse flyers.

Wanneer u als vrijwilliger wilt meewerken binnen De Herberg kunt u informatie verkrijgen bij ds. Wout Alserda, via de e-mail: w.alserda@pkn-vlissingen.nl  of tel. 0118-853520.

Regelmatig voorkomende  activiteite zijn bijvoorbeeld de exposities, het spiritueel café, muziekmiddagen op zaterdagen, de bezielingsgesprekken, ouderensoos en warmtebreien.

Bij feestdagen  organiseren we ook maaltijden warbij een ieder welkom is

Adres De Herberg: Bellamypark 151, 4381 CH  tel.0118- 855846

E-mail: herberg@pkn-vlissingen.nl

Openingstijden:

Dinsdag t/m donderdag en zondag van 13.30 – 16.30 uur.

Op vrijdag en zaterdag van 11.00 – 16.30 uur. Maandag gesloten.

Iedere dag (uitgezonderd vakantieperiodes) is er tussen 13.30 en 14.30 uur een predikant aanwezig

Het bestuur van De Herberg bestaat uit:

Ds. Wout Alserda   

w.alserda@pkn-vlissingen.nl   

tel.0118-853520   

Anneloes Steglich

altsteglich@live.nl

tel.0118-469745

Wim Heystek

wjheijstek@zeelandnet.nl

tel.0118-470092

Bert Heystek

hheijstek@zeelandnet.nl

tel.0118-466557

Hans Sinke

hansjarien@zeelandnet.nl

tel.0118-418983

Plonie Dekker

cordekker@zeelandnet.nl

tel.0118-611801

Piet Verpoorte

pverpoorte@zeelandnet.nl

tel.06-15261835

Berry van der Haar

b.v.d.haar1@kpnplanet.nl

tel.0118-465204


Werkgroep De Actieve Kerk (DAK)

 

De werkgroep organiseert activiteiten waarmee het geloofsgesprek bevorderd wordt. Maar ook activiteiten waarmee we het onderlinge contact bevorderen en een verbinding maken tussen de kerk en de stad. Maandelijks wordt een activiteitenkalender uitgegeven en worden de activiteiten aangekondigd via Kerk in-Druk, de zondagsbrieven, de website en de lokale pers. Vaste activiteiten zijn bijvoorbeeld de exposities, het spiritueel café, muziekmiddagen op zaterdag, het twee maandelijkse bezielingsgesprek en de twee wekelijkse meditatie en maaltijden.

De leden van DAK zijn naast de werkgroep: Marja Kwast en ds. Pim Steenbergen.

Gespreksgroep voor mensen die een partner hebben verloren door overlijden

 

Ook dit jaar hebben Zeeuws Verlies en de PKN-Vlissingen besloten een serie gespreksbijeenkomsten te organiseren voor mensen die een partner door overlijden hebben verloren. Aan het begin van een nieuw jaar kan het voor mensen, die alleen zijn komen te staan doordat hun partner is overleden, een tijd zijn die niet te overzien is. Het gemis van een geliefde, de stilte die er in huis is ontstaan, gevoel van eenzaamheid……….zo kunnen er meer dingen zijn waar je als weduwnaar of weduwe mee te maken krijgt.

Om deze gevoelens en ervaringen met elkaar te delen, stellen we u in de gelegenheid deel te nemen aan de gespreksgroep ‘Verhalen die ons verbinden’. U zult merken dat u niet de enige bent die uw geliefde zo mist. Dat de ander óók ervaart dat het leven nooit meer wordt, zoals het is geweest. U wordt een veilige plek geboden om verhalen met elkaar te delen. De gespreksgroep is bedoeld voor mensen die een jaar of langer geleden, een partner hebben verloren door overlijden.

We hebben gemerkt dat het voor sommigen toch een hoge drempel kan zijn om zich op te geven voor deze gespreksgroep. Wanneer er uiteindelijk toch besloten is om hier aan deel te nemen zijn de reacties overwegend positief.

Hier bijgaand twee reacties van deelnemers die de tweede helft van 2017 hebben deelgenomen.

-          Bijzonder om met lotgenoten ervaringen te kunnen delen. Na een aantal bijeenkomsten ontstaat er een vertrouwensrelatie tussen de deelnemers die de diepgang van de gesprekken ten goede komt. De onderwerpen die ter sprake komen zijn door de begeleiders goed uitgekozen en voorbereid.

-          In het dagelijks leven heb je meestal geen mensen om je heen die begrijpen waar je allemaal doorheen gaat als je je partner hebt verloren. Het fijne van deze gespreksgroep is, dat je allemaal in dezelfde situatie zit, en dat je elkaars pijn en verdriet begrijpt en herkent. Ook is het goed om te ontdekken, dat ieder een eigen manier heeft van rouwen. Er is nooit een goede of verkeerde manier.

Misschien geven deze reacties u meer inzicht.

Waar en wanneer?

U bent van harte welkom in De Herberg op de woensdagmorgen vanaf 10.00 uur tot 12.30 uur op 28 februari, 7, 14 en 28 maart , 11 en 18 april. De terugkombijeenkomst is op 5 september. Kosten voor deze zes bijeenkomsten zijn:  € 30. Groepsgrootte maximaal acht personen.

Opgave vóór 15 februari bij Gerda Vreeke, tel.0118-637454 of email: gvreeke@pkn-vlissingen.nl

De bijeenkomsten zijn voorbereid in samenwerking met Anja Ganzeboom, rouwcoach en bestuurslid van Zeeuws Verlies, steunpunt voor verlies/rouw. Samen zullen wij de groep leiden. Ook gemeenteleden van andere kerken op Walcheren zijn van harte welkom én mensen die niet kerkelijk betrokken zijn.

 

Anja Ganzeboom en Gerda Vreeke