Organisatie

De Protestantse Gemeente te Vlissingen is een enkelvoudige gemeente met één kerkenraad. Alle ambtsdragers zijn lid van deze kerkenraad. De organisatievorm is die van een kerkenraad met werkgroepen. Naast het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen zijn werkgroepen actief van waaruit de kerkelijke activiteiten worden georganiseerd en uitgevoerd.

Er zijn twee typen werkgroepen. Pastorale teams werken ten behoeve van een geografisch begrensd deel van de gemeente. Taakgroepen leggen zich toe op een bepaalde taak in de gemeente.

Aan de rechterzijde op deze pagina staan koppelingen naar de diverse werk- en taakgroepen.

Meer informatie omtrent onze gemeente en onze visie staat vermeld in het beleidsplan 2019-2023. Klik op onderstaande link voor het beleidsplan.

Beleidsplan 2019-2023