Naar overzicht

Op basis van de op dinsdag 17 november aangekondigde versoepelingen van de maatregelen om het corona virus
onder controle te houden, heeft het moderamen besloten om met ingang van zondag 6 december weer
kerkdiensten te houden waarbij u fysiek aanwezig kunt zijn. Wij volgen daarbij het advies van de Protestantse Kerk
Nederland om met maximaal 30 mensen samen te komen tijdens de eredienst. Gemeentezang wordt nog steeds ten
zeerste afgeraden.
Vrijdag 27 november zullen wij starten met het versturen van uitnodigingen. Daarbij zal ook meer aanvullende
informatie worden verstrekt.

Vanaf zondag 6 december worden er weer kerkdiensten gehouden in de St.Jacobskerk waarbij u weer fysiek aanwezig kunt zijn.
Deze diensten  worden georganiseerd met inachtneming van de richtlijnen van de overheid,het RIVM en de Protestantse Kerk Nederland.
Tijdens de diensten wordt er voorlopig niet gezongen.
Voor deze diensten dient u zich wel aan te melden met vermelding van het aantal personen. Ook als u zich in het verleden reeds aangemeld heeft, moet u dat nu opnieuw doen.

Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 4 december 12.00 uur via e-mail aan:
kerkkantoor@pkn-vlissingen.nl  of telefonisch op vrijdag tussen 09.30 en 12.00 uur bij het kerkkantoor, telefoonnummer 0118 412518.

Na ontvangst van de aanmeldingen krijgt u een definitieve uitnodiging voor de dienst  op de daarop volgende zondag.