Vanwege het emeritaat van één van onze twee voorgangers zoekt de Protestantse Gemeente te Vlissingen een predikant m/v in tijdelijke dienst, minimaal voor 2 jaar (20 uur, 0,5 fte).

Wij zoeken een predikant(e) die:

  • geïnspireerd door Gods Geest, ons uitdaagt na te denken over de boodschap van de Bijbel en ons helpt bij het vertalen daarvan naar ons dagelijks leven;
  • durft te experimenteren met nieuwe vormen van kerk zijn;
  • in staat is recht te doen aan de verschillende geloofsbelevingen binnen de gemeente, het geloofsgesprek bevordert en aandacht heeft voor de ethische en morele vraagstukken van deze tijd;
  • ondersteuning kan verlenen aan een pastoraal team waarin de verschillende vormen van pastoraat aandacht krijgen;

Voelt u zich aangesproken door deze profielschets en heeft u belangstelling om te solliciteren als predikant van onze gemeente, dan nodigen wij u van harte uit uw sollicitatiebrief inclusief cv te sturen aan de secretaris van de beroepingscommissie de heer J.P.W. Castel, email: jeroen1983@kpnmail.nl
Graag vóór zaterdag 2 april a.s.

Wilt u meer informatie? Schroom niet en neem contact op via bovenstaand mailadres!

De gesprekken met de beroepingscommissie staan gepland voor de derde week van april.

We zien uw reactie graag tegemoet!

Profiel van de Protestantse Gemeente te Vlissingen 16-02-22

Profielschets van de predikant van de Protestantse Gemeente te Vlissingen 16-02-2022