Algemeen

In de Sint Jacobskerk en in twee zorgcentra worden regelmatig diensten gehouden die een bijzonder karakter dragen.

Diensten in zorgcentra

Ter Reede zondag 19.00 uur
Scheldehof vrijdag 19.00 uur (om de week)

Bijzondere kerkdiensten

Eventuele liturgieën voor de bijzondere diensten worden gemaakt door de commissie die de betreffende dienst organiseert.

Taizévieringen

Taizévieringen vinden 2 á 3 keer per jaar plaats in de Sint Jacobskerk. De bijeenkomsten hebben een open karakter; daarom nodigen wij iedereen uit die (of deze) mee te vieren. De data van de bijeenkomsten worden vermeld via de beamer in de kerk, in het kerkblad, de PZC, reclamebladen en op de website van onze kerk.
De Taizévieringen kenmerken zich door stilte, kleine Bijbellezingen, muziek en zingen uit de liederenbundel van Taizé, maar dan wel in het Nederlands.
De bijeenkomsten zijn geïnspireerd op de vieringen zoals die plaatsvinden in de oecumenische kloostergemeenschap van Taizé. Het dorpje Taizé ligt vlakbij Cluny in Bourgondië, Frankrijk. Al vele jaren komen daar duizenden mensen, (jong en oud) naar toe.

De vieringen duren drie kwartier. Na afloop is er ruimte voor ontmoeting.

Contactpersoon:
Bert Selles.  bertselles@zeelandnet.nl T: 464790.

Vespers

In de Veertigdagentijd organiseert de Raad van Kerken wekelijks een oecumenische vesper in de Sint Jacobskerk. Een moment van aandacht en bezinning op weg naar Pasen. In 2021 zal dit hoogstwaarschijnlijk op woensdagavond om 19.30 uur plaats vinden (zie de website en ket kerkblad). .

Evensongs

In principe worden iedere 1e zondag van de maand Evensongs gehouden in de Sint Jacobskerk. Deze beginnen om 17.00 uur. Medewerking verlenen de Evensingers. Evensongs zijn bijeenkomsten van ca 50 minuten en bestaan uit enkele lezingen, gebeden, zang en muziek gebaseerd op de Engelse traditie. De laatste Evensong is gebaseerd op de Engelse ‘Nine Lessons and Carols’.

Inlichtingen bij: Ineke Wijkhuis, inekevanderdriest@hotmail.com, Tel: 460648.

Maaltijd van de Heer

In de eredienst wordt regelmatig de maaltijd van de Heer gevierd. Minstens zes keer per jaar en altijd op Witte Donderdag. Iedereen die brood en wijn wil ontvangen is welkom.
In bijzondere situaties kan de maaltijd van de Heer thuis worden gevierd.

Doop

Een datum voor de doopviering wordt in overleg met de doopouders, de predikant en de ouderling vastgesteld. Voorafgaand aan de doopdienst zullen één of meer doopgesprekken met de ouders/verzorgers plaatsvinden. Nadere informatie bij de predikant of de scriba van de kerkenraad.

Huwelijk / Inzegenen van relaties

Na de huwelijkssluiting voor de burgerlijke gemeente is het een goede gewoonte om God een zegen te vragen over het huwelijk in een dienst in de kerk. Ook bestaat de mogelijkheid om over andere relatievormen dan het huwelijk Gods zegen te vragen in een kerkdienst. Nadere informatie bij de predikanten.

Rouwdiensten

Juist in droeve dagen is het belangrijk om te weten dat uw gemeente naast u staat en u kan steunen en sterken. Het is altijd mogelijk om een dienst van gedenken te houden. Het is gewenst om in geval van een overlijden zo spoedig mogelijk contact op te nemen met uw predikant of pastor.
Wilt u gebruikmaken van de Sint Jacobskerk, neem dan contact op met de koster.

Peter Buteijn, closeup@zeelandnet.nl T: 06-55934073
De koster weet of de Sint Jacobskerk beschikbaar is op het door u gewenste tijdstip.