Naar overzicht

Aangepaste situatie kerkelijke bijeenkomsten na nieuwe coronamaatregelen

We leven in een vreemde tijd. Het coronavirus waart nog volop rond. Beperkende maatregelen zijn weer aangescherpt door de overheid.
Per 29 september jl. zijn er nieuwe, landelijke maatregelen tegen de verspreiding van het virus aangekondigd. Deze maatregelen raken ook ons als kerk.

Ook na 29 september kunnen kerkdiensten georganiseerd blijven worden zoals we nu gewend zijn, rekening houdend met alle richtlijnen. De dringende oproep is de RIVM-richtlijnen rond reserveren, triage en placeren goed te blijven opvolgen. Zie hiervoor het protocol dat u ontvangt bij de uitnodiging die u wordt toegestuurd voor het bijwonen van een kerkdienst.

Gemeentezang
Vanwege de grote toename van het aantal besmettingen hebben wij op uitdrukkelijk advies van de Protestantse Kerk Nederland besloten om met ingang van 4 oktober af te zien van gemeentezang.
De inzet van maximaal 5 voorzangers met een minimale afstand van 5 meter ten opzichte van de overige kerkgangers blijft een alternatief.

In overeenstemming hiermee is tevens besloten om de Evensong tot nader bericht geen doorgang te laten vinden.

We komen opnieuw terecht in een onzekere periode, ook als kerk. We weten niet hoe lang het nog duurt, dat is moeilijk en valt tegen. Graag wij wensen wij u in deze tijd Gods nabijheid toe.

De Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Vlissingen