Naar overzicht

Het programma van de kloosterdag in de Sint Jacobskerk op zaterdag 28 november is iets gewijzigd ten opzichte van
wat in Kerk in-Druk van november staat vermeld: het programma zal starten om 14.00 uur en worden afgesloten
rond 17.00 uur . Bij de ‘kloostermiddag in het teken van Advent komen we voor stilte en bezinning in kloostersfeer
bijeen. Op het programma staan middaggebed, oefenen in lectio divina (geestelijke lezing van een tekst) en
creatieve expressie m.b.t. een tekst of verhaal .

De dag wordt geleid door Anneloes Steglich, Marja Kwast en Pim Steenbergen.Het aantal deelnemers is beperkt, dus graag aanmelden bij Anneloes Steglich altsteglich@gmail.com of telefoon 0118 – 46.97.45