Naar overzicht

 

Vragen en hulp

 

Voor vragen over het breien kunt u contact opnemen met Margot Brasser tel. 06 15 14 05 54.

 

Heeft u hulp nodig bij laptop, tablet of smartphone dan kunt u bellen met Lia Borgs tel. 06 30 29 58 85.

 

Voor het boeken van een activiteit of vergadering neem contact op met:

 

Mevr. Jos de Buck
E-mail: jojadebuck@simpc.nl
Tel.:0118-466969
Mob.:06 29745820