Naar overzicht

Avondgebed in de Veertigdagentijd.
We leven in een bijzondere tijd. Maar we gaan als vanouds op weg naar Pasen.
Op de woensdagavonden in de veertigdagentijd zal in de Sint Jacobskerk een oecumenisch
avondgebed plaatsvinden, georganiseerd door de Raad van kerken te Vlissingen. Hoewel de
coronamaatregelen een ‘gewone’ viering met een groep onmogelijk maken, willen we toch
een online viering aanbieden voor ieder die een moment van gebed en stilte zoekt.
Het avondgebed van een klein halfuur is in de kloostertraditie: avondlied, psalmgebed,
lezing, stilte en gebeden. De lezingen zijn gekozen bij het thema: de Zeven Werken van
Barmhartigheid, of met een modern woord: leven met compassie.
De voorgangers zijn afkomstig uit de Heilige Maria Parochie Walcheren en uit de
Protestantse Gemeente Vlissingen.
We begroeten u graag online en kunnen als mensen uit Vlissingen op deze manier toch in
“spirit’ verbonden zijn.
De avondgebeden zijn op zes woensdagen: 17 en 24 februari; 3, 10, 17 en 24 maart.
Vanaf 19.30 uur zijn ze online te volgen op de site Kerkomroep.
Het gemakkelijkste is echter om naar de site van de Protestantse Gemeente Vlissingen te
gaan: https://www.pkn-vlissingen.nl , klik vervolgens op het oranje vakje rechtsboven met
de titel ‘kerkdienst online bekijken’. U komt dan op de site van Kerkomroep, met een
overzicht van diensten. Live of reeds gehouden. U kunt dus de viering live volgen, maar ook
op een later moment terugkijken.