Naar overzicht

Vanwege de toename van het aantal besmettingen van het Covid-19 virus, ook in deze regio, zullen er vanaf 11 oktober 2020 weer alleen online diensten worden gehouden en zal de kerk op zondagmorgen gesloten zijn voor gemeenteleden. We zullen weer alles op alles zetten om mooie diensten te maken, die u online kunt volgen. Dit besluit geldt vooralsnog voor de maand oktober.

De kerkenraad hoopt van harte met u dat deze maatregel in november weer kan worden teruggedraaid. Veiligheid staat voor alles. Onze kerk neemt verantwoordelijkheid voor elkaar, maar ook voor anderen, dus voor de samenleving. Om dezelfde redenen zal de kerkenraad in oktober niet bij elkaar komen, maar zal het moderamen de dagelijkse gang van zaken voor zijn rekening nemen, net zoals tijdens de periode maart tot aan de zomer. In september zijn we één keer bij elkaar geweest. Het moderamen vergadert maandelijks.

Beide besluiten vallen ons zwaar, maar we putten hoop uit Gods Woord: Het zal beter worden.
Met vriendelijke groet,
Henk Zielstra
Voorzitter kerkenraad PGV