Beste heer, mevrouw,

De waarde van de kerk, wat is dat? Niet in bedragen vast te leggen. Misschien zelfs lastig te verwoorden… De kerk is een plek waar we het geloof met elkaar delen. Waar we rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Het is een plek waar we er voor de ander zijn. Waar we zorgen voor elkaar en voor de mensen om ons heen. Zo zijn we als gemeenschap van grote betekenis in de samenleving.

Het afgelopen jaar hebben we, zo goed en kwaad als het ging, verder gebouwd aan een gemeenschap die omziet naar elkaar. Met name door middel van de on-line kerkdiensten hebben we geprobeerd de kerk bij de mensen thuis te brengen.

Ook in 2022 willen we het samen kerk-zijn vorm en inhoud geven. We willen vooruit, investeren in het omzien naar elkaar en van betekenis zijn. Daar hebben we uw steun bij nodig! We doen daarom een dringend beroep op u voor een financiële bijdrage.

Want ook al is de waarde van de kerk niet in bedragen te bepalen, kerk-zijn kost wel geld. Denk aan het kerkgebouw, het pastoraat en het missionaire werk. Alleen samen kunnen we dit waarmaken! Zodat we ook in 2022 een gastvrije plek mogen zijn waar mensen zich gezien en geliefd weten, verbinding vinden en geïnspireerd raken.

Met elkaar vormen we een gemeenschap waar mensen altijd welkom zijn. Uw steun is daarbij van onschatbare waarde.

Daarom doen wij als Protestantse Gemeente Vlissingen mee met de Actie Kerkbalans. Geef ook!
Vul uw toezeggingsformulier vandaag nog in.

Alvast heel hartelijk dank!

Klik op onderstaande links voor aanvullende informatie:

Flyer kerkbalans 2022 Protestantse Gemeente Vlissingen

Aanbiedingsbrief Protestantse Gemeente Vlissingen 2022

Alvast heel hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

Bert Heijstek
Voorzitter College van Kerkrentmeesters