Samen van betekenis voor de kerk

Als kerk zijn we van betekenis in de samenleving. Als gemeenschap zien we naar elkaar om en delen ons geloof in God met elkaar. Gedurende het afgelopen jaar hebben we door het coronavirus helaas het fysieke contact met onze mede gemeenteleden grotendeels moeten missen. Het gemeente-zijn heeft een heel andere vorm gekregen. Gelukkig konden we nog wel, via het internet, onze zondagse eredienst samen vieren.

Het blijkt dat deze online kerkdiensten in een grote behoefte voorzien. Om deze uitzendingen goed te verzorgen is er hard gewerkt door een groot aantal mensen. Ook zijn er flinke investeringen gedaan om de uitzendingen technisch mogelijk te maken.Dankzij deze inspanningen kunnen wij ons toch met elkaar verbonden voelen.

Om alle verbindende activiteiten in onze kerk ook in 2021 voort te kunnen zetten, doen we een dringend beroep op u voor een financiële bijdrage.

Onze kerk vervult anno 2021 een waardevolle plek in de lokale samenleving. Met uw hulp kunnen we dit belangrijke werk ook volgend jaar voortzetten. Het maakt de kerk zo bijzonder en uw gift draagt hieraan bij!

Juist in een samenleving waarin mensen steeds vaker op zichzelf zijn aangewezen, vormen we met elkaar een gemeenschap waar mensen altijd welkom zijn. Uw steun is daarbij van onschatbare waarde.

Tussen 17 en 31 januari ontvangt u daarom een brief of e-mail met het verzoek om bij te dragen. U kunt het toezeggingsformulier in de bijgesloten antwoordenveloppe portvrij versturen. We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en plannen maken voor de toekomst.

Helpt u mee?

Wij danken u heel hartelijk voor uw bijdrage!

Klik op deze link voor de informatie over de actie Kerkbalans 2021
Klik op deze link voor de folder actie Kerkbalans 2021

 

Wilt u volgend jaar ook digitaal uw verzoek voor deelname aan Kerkbalans ontvangen en hiervoor bijdragen meldt u dan aan op kerkkantoor@pkn-vlissingen.nl