Vorming en toerusting

AKTIVITEITEN    

Om het onderlinge geloofsgesprek te bevorderen, organiseert de werkgroep Vorming en Toerusting jaarlijks verschillende activiteiten. Thema-avonden en gespreksgroepen geven u de kans anderen te ontmoeten, samen te leren en door onderling gesprek uw geloof te verdiepen. De activiteiten worden aange­kondigd in 'Kerk In-Druk' en op de website.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de leden van de werkgroep Vorming & Toerusting:

Koos Borg,                         koosyvonne@zeelandnet.nl              tel:0118-466946

Marja Kwast,                      kwastbreunesse@hetnet.nl              tel:0118-471561

Ds. Pim Steenbergen       jw.steenbergen@planet.nl                tel:0118-553765

Anneloes Steglich,           a.stechlich@kpn.nl                              tel:0118-469745

Gebedsgroep

Op de eerste woensdag van de maand komt een gebedsgroep bij elkaar. In deze bijeenkomst wordt gebeden voor de kerk in Vlissingen. Daarnaast wordt er gebeden voor alle kerken op de wereld, voor zieken, mensen in nood en mensen die leven onder geweld. Naast het bidden wordt er ook samen gezongen. De bijeenkomsten worden gehouden bij één van de deelnemers thuis en duren ongeveer 1½ uur.

Contactpersoon:

Henk Scherpenisse       henks@zeelandnet.nl                          tel:0118-471107

Overige activiteiten

Gespreksgroep 40plussers

Deze gespreksgroep bastaat inmiddels uit ca 12 vrouwen.We komen ongeveer om de 6 weken bij elkaar. Elke keer bij iemand  thuis. We delen ervaringen met elkaar en lezen boeken over onderwerpen die ons aanspreken. We zijn een hele hechte groep geworden en alles kan dan ook besproken worden. Er is altijd nog plaats voor mensen die het leuk vinden om met ons mee te praten.

Voor inlichtingen kun je bellen naar:

Ria Kornelis,                   riak@zeelandnet.nl                               tel:0118-471216

Oud papier actie

Op de tweede zaterdag van de maand, met uitzondering van de maand augustus, staat de oudpapiercontainer van 9.00-11.00 uur op het AH XL terrein aan de Gildeweg. Op de vrijdag voorafgaand aan deze zaterdag kunt u van 17.00-19.00 uur eveneens uw oud papier inleveren.

Contactpersoon:  

dhr. Martin Walraven                  mjwn@zeelandnet.nl            tel:0118-411146