Pastoraat

Algemeen

Bij pastoraat gaat het er vooral om te luisteren naar de (levens)verhalen van mensen. Deze verhalen staan niet op zichzelf maar in het grotere verband van God met ons. Pastoraat is dan ook zorg dragen voor elkaar in de naam van God. In onze gemeente zijn er gelukkig veel mensen die zich vrijwillig inzetten om pastorale bezoeken te brengen. Dat kunnen ambtsdragers zijn zoals ou­derlingen, maar ook vrijwilligers die geen ambt op zich hebben genomen.

Daarnaast zijn er mensen die speciaal opgeleid en aangesteld zijn om pas­torale zorg te bieden. Dat zijn onze predikanten en pastorale werkers. De pas­tores zijn niet meer verbonden aan één gebied of kerkgebouw maar hebben zich verdeeld over heel Vlissingen.

Ouderenpastoraat

Het ouderenpastoraat wordt verzorgd door mw. G. Vreeke-de Jonge en mw. W.J. Grootenboer.

Gerda Vreeke (T: 637454) heeft als aandachtsgebied: Scheldehof en het Theo van Doesburgcentrum. Zij is doorgaans op vrijdag aanwezig. Wilja Grooten­boer (T: 651888) heeft als aandachtsgebied: Ter Reede, Pablo Picassoplein 87 en Weyevliet. Zij is doorgaans op dinsdag en donderdag aanwezig.

Ontmoetingsbijeenkomsten

Ouderensoos in De Herberg

In de regel komt de ouderensoos om de 14 dagen bij elkaar in De Herberg op dinsdag van 14.30-16.30 uur.

Contactpersoon:

Katie Schiewold katiepaul@zeelandlandnet.net T: 417934

Koffie met een praatje in Open Hof

Ook behoefte aan een gezellig praatje, even delen wat je bezig houdt, de ontmoeting met elkaar? Iedere 1ste woensdagmorgen van de maand staat de deur van Open Hof tussen 10.00 en 11.00 uur voor u open voor een kopje koffie of thee met een praatje.

Contactpersoon:

Aad Rottier aadrottier@zeelandnet.nl T: 465129

Pastoraal meeleven

Iedereen kent goede en slechte momenten in zijn leven. De kerk wil in die speciale dagen graag met u meeleven. De predikanten en pastores stellen het op prijs als u dit aan hen doorgeeft. Ook als u bij opname in het ziekenhuis bezoek vanuit de kerk op prijs stelt, laat dat dan even weten. Vanuit het zie­kenhuis wordt die informatie niet verstrekt.

Omzien naar elkaar

Omzien naar elkaar in blijde en droeve dagen, dat past heel goed binnen het gemeente zijn. Het is dan ook goed om op de hoogte te zijn van elkaars wel en wee. Een prikbord kan daarbij helpen. Het staat achterin de kerk. Hierop kunnen geboortekaartjes en berichten van overlijden geplaatst worden.

Contactgroep: het pastoraal team.

In de kerk liggen bij de ingang schriften waarin u kunt vragen om nader contact. Ook ligt daar het voorbedenboek, waarin u gebedsintenties kunt schrijven. In de zondagse voorbeden zullen ze worden meegenomen. Verder ligt er het gebed van de week. Ook zijn uw opmerkingen of vragen om extra aandacht voor bepaalde zaken heel welkom. U kunt die doorgeven aan uw pastoraal werker of ouderling, maar ook deponeren in de ideeënbus in de kerk.