Pastoraat

Algemeen

Bij pastoraat gaat het er vooral om te luisteren naar de (levens)verhalen van mensen. Deze verhalen staan niet op zichzelf maar in het grotere verband van God met ons. Pastoraat is dan ook zorg dragen voor elkaar - voor mensen binnen en buiten de kerk - in de naam van God. In onze gemeente zijn er gelukkig veel mensen die zich vrijwillig inzetten om pastorale bezoeken te brengen. Het pastoraat wordt verzorgd door teams. Van ieder team is zo mogelijk een ouderling en een diaken lid en enkele vrijwilligers, die geen ambt op zich hebben genomen, maar graag aan het bezoekwerk hun steentje bijdragen. Een pastor leidt het team, dat regelmatig bij elkaar komt.  .

Daarnaast zijn er mensen die speciaal opgeleid en aangesteld zijn om pas­torale zorg te bieden. Dat zijn onze predikanten en pastorale werkers (zie 5.3). De pas­tores zijn niet meer verbonden aan één gebied of kerkgebouw maar hebben zich verdeeld over heel Vlissingen.

 

OUDERENPASTORAAT

Het ouderenpastoraat wordt verzorgd door mw. W.J. (Wilja) Grootenboer.

Gemeenteleden in Ter Reede, de woningen aan Koudekerkseweg 81 en de woningen aan Vondellaan 21, Pablo Picassoplein 87 en Scheldehof vallen binnen haar aandachtsgebied.

 

INDELING VAN DE PASTORALE TEAMS

Team 1: secties 1, 4, 8, 23, 24, 68, 69, 71, 72 en 73

Naam

e-mail

tel.

Pastor ds. Pim Steenbergen

jw.steenbergen@planet.nl

0118-553765

Bert Selles

bertselles@zeelandnet.nl

0118-464790

John Leenhouts 

johnleenhouts@hetnet.nl

0118-460012

Karel Hulsbergen

hulsbergenfk@hotmail.com

0118-467957

Marija Mens

marijamens@zeelandnet.nl

0118-467206

Mattie Augustijn (ouderling)

mattieaugustijn@hotmail.nl

0118-414168

Ineke Meijwaard

inekemeij@zeelandnet.nl

0118-413390

 

Team 2: secties 6, 7, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 en 67

Naam                                                                    

e-mail

tel.

Pastor Gerda Vreeke

g.vreeke@pkn-vlissingen.nl

0118-637454

Corrie den Engelsman

cdengelsman@zeelandnet.nl

0118-471483

Maatje Aantjes

maatje_aantjes@hotmail.com

0118-461880

Aly Baan

abaan@kpnmail@.nl

0118-462574

Joke van Breen

jovabo@zeelandnet.nl

0118-463682

Jaap van der Hoeven

hoev40@zeelandnet.nl

0118-414558

Anneke van der Hoeven

vanderhoeven@zeelandnet.nl

0118-417427

Matty van Zweeden

rvzw@zeelandnet.nl

0118-418444

Bertie Francke

miss_tarihoran@yahoo.com

06-27309700

Bram Leenhouts

aleenhouts7@gmail.com

0118-462436

Team 3: Pastor Wilja Grootenboer:  secties 2, 3, 5, 33, 34, 47, 48

               Pastor ds. Wout Alserda: secties 41, 42, 44, 50, 51, 53, 54, 56, 57

Naam

e-mail

tel.

Pastor ds. Wout Alserda

w.alserda@pkn-vlissingen.nl

0118-853520

Pastor Wilja Grootenboer

wiljagrootenboer@xs4all.nl

06-20578738

Sonja Vreeke (diaken)

sonja.vreeke@gmail.com

0118-419341

Tineke Jongepier

tjongepier@kpnmail.nl

0118-410460

Martha Verboven

rinusverboven@zeelandnet.nl

0118-464388

René Nagelkerke

nieuwehave@zeelandnet.nl

0118-479930

Tineke Cosijn

cosijn@zeelandnet.nl

0118-416107

 

Team 4: sectie 9 (Scheldehof)

Naam

e-mail

tel.

Pastor Wilja Grootenboer

wiljagrootenboer@xs4all.nl

06-20578738

Gijs van der Hoeven

vanderhoeven@zeelandnet.nl

06-46784299

Hanneke Butijn 

hanb@zeelandnet.nl

0118-414467

 

Team 5: sectie 10 (Ter Reede)

Naam

Gebied

Ouderenpastor Wilja Grootenboer

 

Bezoekers:

 

Chris Ruis

Atrium en Koudekerkseweg

Suzan van Rossum

Atrium en Koudekerkseweg

Anneke van der Hoeven

Atrium

Willy Borg 

Flats

Ans Wattel

Flats

Riet Scheers

Koopflat

 


 

ONTMOETINGSBIJEENKOMSTEN

 

OUDERENSOOS IN DE HERBERG

De ouderensoos komt als regel om de 14 dagen bij elkaar in De Herberg op de dinsdagmiddag vanaf 14.30 uur. 

Misschien vraagt U zich af wat moet ik er doen?

Meestal praten wij even met elkaar wat ons bezighield in de kerk en het wereldgebeuren. Maar we gaan ook met elkaar sjoelen, rummikubben of een quiz doen. Het is een gezellige afwisseling in een soms lange week.

Als U het leuk lijkt en eens wat anders wilt dan thuiszitten, kom gerust eens binnen lopen in De Herberg, Bellamypark 151, natuurlijk in Vlissingen.

Contactpersonen: 

Katie Schiewold                                               katiepaul@zeelandlandnet.nl                 tel.0118-417934

 

KOFFIE MET EEN PRAATJE IN  DE BURGERIJ

Ook behoefte aan een gezellig praatje, even delen wat je bezighoudt, de ontmoeting met elkaar? Iedere 1ste woensdagmorgen van de maand staat de deur van de Burgerij tussen 10.00 en 11.00 uur voor u open voor een kopje koffie of thee met een praatje.

Contactpersoon:

Jacqueline Mersie                                 jmersie@zeelandnet.nl                                       tel.0118-461171

 

PASTORAAL MEELEVEN

Iedereen kent goede en slechte momenten in zijn leven. De kerk wil in die speciale dagen graag met u meeleven. De pastores stellen het op prijs als u dit aan hen doorgeeft. Ook als u bij opname in het ziekenhuis bezoek vanuit de kerk op prijs stelt, laat dat dan even weten. Vanuit het zie­kenhuis wordt die informatie niet verstrekt.

 

OMZIEN NAAR ELKAAR

Omzien naar elkaar in blijde en droeve dagen, dat past heel goed binnen het gemeente zijn. Het is dan ook goed om op de hoogte te zijn van elkaars wel en wee. Een prikbord kan daarbij helpen. Het staat achterin de kerk. Hierop kunnen geboortekaartjes en berichten van overlijden geplaatst worden.

Contactgroep: het pastoraal team.

In de kerk liggen bij de ingang schriften waarin u kunt vragen om nader contact. Ook ligt daar het voorbedenboek, waarin u gebedsintenties kunt schrijven. In de zondagse voorbeden zullen ze worden meegenomen. Ook zijn uw opmerkingen of vragen om extra aandacht voor bepaalde zaken heel welkom. U kunt die doorgeven aan uw pastoraal werker of ouderling, maar ook deponeren in de ideeënbus in de kerk.