Ondersteuning kerkdiensten

Vervoer naar de kerk

Vanaf de voormailge Open Hof, de voormalige Schaapskooi en Ter Reede kan men gebruik maken van een busje dat naar de Sint Jacobskerk rijdt. U hoeft zich daarvoor niet vooraf op te geven. De vertrektijden zijn:

Voormalig De Schaapskooi 08.55 uur
Voormailg Open Hof              09.00 uur
Ter Reede            09.00 uur

Contactpersoon:           Martin Dekker martin.dekker@zeelandnet.nl tel.0118-470263

Als u zelf nog kunt autorijden, maar niet vanaf de parkeerplaats naar de kerk kunt lopen, kunt u een ontheffing krijgen om op de Oude Markt te parkeren.

Informatie hierover kunt u krijgen bij Martin Dekker.

Kerkradio

Kerkradio / Kerk TV

Het kan zijn dat u niet meer in de gelegenheid bent de kerkdiensten bij te wonen. Dan zou u kunnen overwegen aan de diensten deel te nemen via de kerkradio of Kerk TV. Voorwaarde is wel dat u thuis een internet aansluiting hebt.

Met kerkradio kunt U thuis met uw eigen PC of via een door de diaconie verstrekte Lukas internet radio-ontvanger rechtstreeks of op een later tijdstip de kerkdiensten beluisteren.

Met kerk TV kunt u met uw eigen PC, tablet of TV de kerkdiensten rechtstreeks of op een later tijdstip bekijken. (www.kerkomroep.nl)

Voor inlichtingen kunt u terecht bij:

Jan Kallemein joka@zeelandnet.nl tel.0118-463221

U kunt ook een aanvraag indienen bij:

Het Kerkelijk Bureau, Branderijstraat 3 4381 HK Vlissingen. tel.0118-412518

Openingstijd: vrijdag van 09.30 – 12.00 uur.

Bloemendienst

Elke zondagmorgen staan er bloemen in de kerk. Deze bloemen gaan na de dienst als teken van meeleven naar een gemeentelid. Giften voor het bloemenfonds zijn van harte welkom. Uw bijdrage kunt u deponeren in de bloemenbus in de kerk. Informatie te verkrijgen bij:

Rina Meulmeester,                                mmeul@zeelandnet.nl                     tel.0118-414271

Ina Seijnstra,                                          inahen@zeelandnet.nl                     tel.0118-460828

Atttie van Luijk                                       acvanluijk@zeelandnet.nl                    tel.0118-415197 

Gastheer/vrouw

Bij de ingang van de kerk wprdt u bij diensten volgens het kerkrooster begroet door een gastheer/vrouw. ook wordt de lift bediend dooe een gastheer/brouw.

Coördinatie van deze gastheren/vrouwen:

Wim Passchier                     passchiersr@zeelandnet.nl                                tel.0118-466076