Kerkkassen

Voor o.a. verrekening van de kosten kunt u terecht bij het kerkelijk bureau:

Branderijstraat 3, op vrijdag van 09.30 tot 12.00 uur.

tel.01118-412518

E-mail: kerkkantoor@pkn-vlissingen.nl

Rekeningnummer: NL33RABO0303874465