Kerkgebouw en ontmoetingscentrum

Sint Jacobskerk

Oude Markt 2, 4381 ES

Aanvang kerkdienst 09.30 uur

Aanvangstijden van middag- en avonddienst worden via het kerkblad en de zondagsbrief aangekondigd.


Koster: Peter Buteijn closeup@zeelandnet.nl tel. 06 55934073
Organist: Jos Vogel vogeljos@zeelandnet.nl tel. 0118-638378
Predikanten: W.Alserda walserda@zeelandnet.nl tel.0118-853520
     J.W.Steenbergen jw.steenbergen@planet.nl tel.0118-553765
Pastoraal werker: G.Vreeke-de Jonge gerdavreeke@zeelandnet.nl tel.0118-637454
Ouderenpastor: W.J.Grootenboer wiljagrootenboer@xs4all.nl tel.0118-651888

l              

                                     

Ontmoetingscentrum De Herberg

Adres:Bellamypark 151, 4381 CH . tel  0118-855846                            

De Herberg is open op:

Zondag, dinsdag, woensdag en donderdag van 13.30-16.30 uur.

Op vrijdag en  zaterdag van 11.00-16.30 uur.

Iedere dinsdag,  woensdag en vrijdag is er een predikant of pastoraal werker aanwezig.