Kerkbalans 2020

De Protestantse Kerk in Vlissingen is er voor iedereen!  Bij vreugde en verdriet, om het leven te vieren en erover na te denken, om te helpen en geholpen te worden.

De kerk is actief in de samenleving, in mantelzorg en armoedebestrijding, stille hulp en maatschappelijk debat. Helpen waar geen helper is, dichtbij en verder weg. Doen wat nodig is en op onze weg komt.

Dit alles kost tijd en geld. Gelukkig zijn er veel vrijwilligers die kennis en inzet leveren. Er is geld nodig: het dak moet niet lekken en de kachel moet branden. Pastores ontvangen een salaris, voor hulp aan anderen is geld nodig.

Kerk zijn we samen. Daarom vragen we u om uw steentje bij te dragen. Dat kan door uw gebed, door uw inzet, maar zeker ook door uw financiële bijdrage. Mensen maken de kerk en houden haar in stand met tijd en geld. Dankzij u is onze kerk een plek van betekenis voor Vlissingen. Een plek die verbindt en waar veel mensen zich thuis voelen. Met uw financiële bijdrage aan Actie Kerkbalans maakt u dit mogelijk. Doet u weer mee?


In onderstaande aanbiedingsbrief met bijbehorende informatiefolder leest u meer over het werk van onze kerk.

Aanbiedingsbrief kerkbalans 2020

Informatiefolder kerkbalans 2020

Via onze website www.pkn-vlissingen.nl  houden we u graag op de hoogte van het laatste nieuws.