Jeugdwerk in Vlissingen


Kinderen en jongeren zijn belangrijk voor ons als kerk.

Iedereen is van harte welkom in de zondagse diensten in de Sint Jacobskerk.

 

We hebben er voor gekozen om enkele zondagen per jaar speciale diensten te organiseren, gericht op (jonge) gezinnen. De scholendienst in samenwerking met de basisscholen van ‘Onze Wijs’ en de startzondag zijn daar voorbeelden van. En misschien komt er nog wel iets bij.

 

Naast de zondagse diensten organiseren we verschillende activiteiten en bijeenkomsten, gericht op verschillende leeftijden.

 

AANBOD JEUGDWERK

Het jeugdwerk is gericht op kinderen van de basisschool, jongeren op het voortgezet onderwijs, jong volwassenen en gezinnen. Het gaat om de ontmoeting in het licht van Christus en dat hoeft niet altijd op zondag.

 

BASICS

Zit je op de basisschool in groep 7 of 8? Kom dan naar Basics! We komen tussen november en juni eens per maand (of vaker) bij elkaar in De Herberg.

Hoe kun je geloof handen en voeten geven? Wat betekent geloof voor jou? Wat zien we om ons heen in het dagelijks leven en wat maken we mee? We praten erover en luisteren naar elkaar: we staan stil bij het christendom en andere religies. Soms eten we met elkaar, doen we een spel of gaan we op stap. We leren elkaar goed kennen!

Alle bijeenkomsten staan bij de evenementen op onze Facebookpagina:

 www.facebook.com/vlissingenvibe

Doe je mee? Je kunt je opgeven bij Wim Slabbekoorn, dan krijg je voor de bijeenkomst nog even een mailtje met een uitnodiging.

 

12+

Zit je op het voortgezet onderwijs?

Kom gerust eens langs bij de 12+ bijeenkomsten. Er zit geen regelmaat in, maar af en toe spreken we af via onze What’s app groep. Stuur een appje naar 06-41535252 (Wim) en je bent zo toegevoegd.

Ontmoeting, samen eten en contact houden staan centraal: er zijn al ideeën ontstaan waar we om mee verder gaan. Jij kunt zelf bepalen waar we het over gaan hebben.

Volg ons op Instagram: www.instagram.com/vlissingenvibe

 

BELIJDENIS

De Belijdeniscatechese is bedoeld voor jongeren, jong volwassenen en volwassenen die hun geloof willen verdiepen. Wat versta je onder kerk-zijn? Kun je ontdekken of je woorden kunt geven aan je geloof? Hoe hebben mensen in de loop van de traditie gekeken naar kerk en geloof? Vanuit deze catechese zou je de keuze kunnen maken om belijdenis te doen in de kerk. Informatie kan gevraagd worden via de predikanten.

 

GEZINNEN EN JONGVOLWASSENEN

In een steeds drukker wordende samenleving is het voor ons als kerk belangrijk om er te zijn voor gezinnen en jong volwassenen. We willen een plaats van rust, bezinning en inspiratie zijn voor ouders met kinderen en jong volwassenen. Bijeenkomsten en het bezoeken zijn initiatieven die we in 2018 verder gaan vormgeven. Via onze Facebookpagina kunt u op de hoogte blijven: www.facebook.com/vlissingenvibe

Wil je bezoek van de jeugdwerker of een van de predikanten? Voel je vrij om contact op te nemen!

 

KINDEROPVANG TIJDENS DE DIENST

Tijdens de zondagse kerkdienst is er opvang voor kinderen. Kinderen van 0 tot ca. 4 jaar kunnen vanaf 10 minuten voor de aanvang van de dienst naar de eigen ruimte gebracht worden. Een plek waar ze kunnen spelen en waar er voor ze gezorgd wordt. We streven er naar om ook hier op een speelse wijze Gods verhaal met mensen door te geven.

 

Voor kinderen vanaf 4 jaar ligt materiaal in de kerk dat ze mee mogen nemen naar hun plaats in de kerk.

Contactpersoon 0-4 jaar:

Tineke Cosijn                           cosijn@zeelandnet.nl                          tel.0118-416107

Contactpersoon boven 4 jaar:

Wim Slabbekoorn                     slabbekoornwim@gmail.com              tel.0641535252

 

CONTACTGEGEVENS JEUGDWERK EN WERKGROEP JEUGD

De werkgroep jeugd is continu bezig met het nadenken over en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven op het gebied van kinder- en jeugdwerk. Ook de ouders van de kinderen worden daarbij betrokken en gevraagd mee te denken.

 

De werkgroep jeugd bestaat uit:

Wout Alserda                           w.alserda@pkn-vlissingen.nl     `         tel.0118-853520

Wim Slabbekoorn                     slabbekoornwim@gmail.com              tel.06-41535252

 

Meer informatie over het jeugdwerk, de evenementen, bijeenkomsten en activiteiten?

Kijk op onze Facebookpagina: www.facebook.com/vlissingenvibe

Instagram: www.instagram.com/vlissingenvibe

Website: www.pkn-vlissingen.nl - kijk bij organisatie - jeugdwerk

 

JEUGDOUDERLING

Op dit moment hebben we binnen de kerkenraad een vacature voor jeugdouderling. Indien u interesse heeft of iemand weet die deze vacature zou willen vervullen, kunt u dit aangeven bij de werkgroep jeugd.