Eredienst en Liturgie

Het geheel van vieren in de erediensten wordt liturgie genoemd. De werkgroep Eredienst en Liturgie houdt zich  bezig met het vast­stellen van die liturgie, en volgt daarbij de nieuwe ontwikkelingen. In samenwerking met, of op aangeven van de kerkeraad is het de Werkgroep Eredienst en Liturgie, die beleid bepaald. De werkgroep is betrokken bij de voorbereiding van een aantal diensten, zoals de startzondag en de vespers in de Veertigdagentijd. Zij kan ook gemeenteleden vragen om mee te helpen.

 

Samenstelling werkgroep Liturgie

De werkgroep bestaat uit:

Ds. Wout Alserda,               walserda@zeelandnet.nl            tel:0118-853520

Tineke Boogaard,              boogaardc@zeelandnet.nl          tel:06-38556588

Koos Borg,                         koosyvonne@zeelandnet.nl        tel:0118-466946

Marianne Kloosterboer      kloosdijk@zeelandnet.nl            tel:0118-468227 

Gerdi de Nooij,                  gerdi.denooij@zeelandnet.nl       tel:0118-472370

Dineke Parlevliet,              parlevliet39@zeelandnet.nl         tel:0118-468229

Jos Vogel (organist),          vogeljos@zeelandnet.nl              tel:0118-638378

Piet  Wisse                         chaomie@zeelandnet.nl             tel:0118-461870

Lectorengroep

Vrijwel iedere zondag wordt tijdens de eredienst de 1e schriftlezing gelezen door de lector. 

Inlichtingen bij: Frans Boogaard,   flboogaard@zeelandnet.nl                tel:419668             

Preekvoorziening

Verantwoordelijk voor de invulling van de zondagse preekbeurten is

Jan van den Broeke,                janvandenbroeke@online.nl                         tel:0118-472434

Zanggroepen en koren:

Cantorij

Ieder die het fijn vindt om in een groep te zingen, is van harte welkom bij de cantorij van onze kerk.

Om zo goed mogelijk aan een dienst mee te werken repeteren we iedere dinsdagavond van 19.15-20.30 uur in de 'Open Hof'.                       Contactpersoon en dirigente:

May Scheele,                             j.scheele7@kpnplanet.nl                            tel:0118-412976

Koorgroep  De Vlis-singers

De koorgroep oefent elke vrijdagavond van 19.15-20.45 uur in Het Vlot stichting Droom, Bloemenlaan.                                   Vanaf de leeftijd van 8 jaar  ben je welkom.

De koorgroep werkt gemiddeld 2 keer per maand mee aan een dienst in diverse kerken in de omgeving.                       Gedurende de schoolvakanties wordt er niet geoefend en zijn er geen activiteiten.

Meer informatie is te vinden op de website van het koor: www.vlis-singers.nl                                                                   Contactpersoon en  dirigent:         

Epjan Kwast,                             teamk@zeelandnet.nl                                  tel:0118-415143

Evensongkoor

In de St. Ja­cobs­kerk worden iedere 1e zondag van de maand de z.g. Evensongs gehouden.

Het Koor de Evensingers heeft hier een groot aandeel in.

Inlichtingen bij:

Leo Smit,                                   leo.smit@hetnet.nl                                     tel:0118-415908

                                    BIJZONDERE DIENSTEN

Algemeen

In de Jacobskerk, en in twee zorgcentra worden regelmatig diensten gehouden die een bijzonder karakter dragen.

Diensten in zorgcentra

Ter Reede                     zondag 19.00 uur.

Scheldehof                   vrijdag  19.00 uur                                                

Bijzondere kerkdiensten

Eventuele liturgieën voor de bijzondere diensten worden gemaakt door de commissie die de betreffende dienst organiseert.

Taizé-vieringen

Taizé-vieringen vinden 2 a 3 keer per jaar plaats in de St Jacobskerk. De bijeenkomsten hebben een open karakter , daarom nodigen wij iedereen uit dit mee te vieren. De data van de vieringen worden vermeld via de beamer in de kerk, PZC, reclamerborden en op deze website van de kerk. De bijeenkomsten kenmerken zich door stilte ,en kleine bijbellezingen, muziek en zingen uit de de liederenbundel van Taizé, maar dan wel in het Nederlands.De bijeenkomsten zijn geinspireerd op de vieringen zoals die plaats vinden in de Oecumenische kloostergemeenschap van Taizé.  Het dorpje Taizé ligt vlak bij Cluncy in Boergondie. Al vele jaren komen daar duizenden mensen (jong en oud) naar toe.
De vieringen duren een drie kwartier. Na afloop is er ruimte voor ontmoetizeelandnet..                                                                                         Contactpersoon: Bert Selles                     bertselles@zeelandnet.nl                                T 0188-464790

Vesperdiensten

Een vesper is korte avonddienst, die doorgaans meditatief van aard is. Een preek is ongebruikelijk, wel kan er een gedicht of een korte overweging in voorkomen. In de Veertigdagentijd organiseert de Raad van Kerken Vlissingen iedere week een vesperuur in de St-Jacobskerk.

Avondmaal

Regelmatig wordt in onze gemeente het Heilig Avondmaal gevierd. De kerkenraad streeft naar een frequentie van zes avondmaalsdiensten per jaar. Kinderen zijn aan het Avondmaal hartelijk welkom.

Doop

Een datum voor de doopviering wordt in overleg met de doopouders, de predikant en de ouderling vastgesteld. Voorafgaand aan de doopdienst zullen één of meer doopgesprekken met de ouders/verzorgers plaatsvinden. Nadere informatie bij de predikant of de scriba van de kerkenraad.

Huwelijk / Inzegenen van relaties

Na de huwelijkssluiting op het stadhuis is het een goede gewoonte om God een zegen te vragen over het huwelijk in een dienst in de kerk. Ook bestaat de mogelijkheid om over andere relatievormen dan het huwelijk Gods zegen te vragen in een kerkdienst. Nadere informatie bij de predikanten.

Rouwdiensten

Juist in droeve dagen is het belangrijk om te weten dat uw gemeente naast u staat en u kan steunen en sterken. Het is altijd mogelijk om een dienst van gedenken te houden. Het is gewenst om in geval van een overlijden zo spoedig mogelijk contact op te nemen met  contact op te nemen met de gewenste predikant of voor­ganger. :

Wilt u dan/daarbij gebruikmaken van de Sint Jacobskerk, neem dan contact op met:

 Voor de St Jacobskerk:  mw. Riet Rauwe                  rivwira@zeelandnet.nl            tel:0118-465821  

                                      dhr. Fer den Hartog           ferdenhartog@yahoo.com         tel:0118-592279

Vermelde personen weten of de Sint Jacobskerk beschikbaar is op het door u gewenste tijdstip.