Eredienst en Liturgie

Het geheel van vieren in de erediensten wordt liturgie genoemd. De werkgroep Eredienst en Liturgie houdt zich  bezig met het vast­stellen van die liturgie, en volgt daarbij de nieuwe ontwikkelingen. In samenwerking met, of op aangeven van de kerkeraad is het de Werkgroep Eredienst en Liturgie, die beleid bepaald. De werkgroep is betrokken bij de voorbereiding van een aantal diensten, zoals de startzondag en de vespers in de Veertigdagentijd. Zij kan ook gemeenteleden vragen om mee te helpen.

   

Samenstelling werkgroep Liturgie


Ds. Wout Alserda   walserda@zeelandnet.nl  tel.0118-853520         
Tineke Boogaard boogaardc@zeelandnet.nl tel.06-38556588
Koos Borg koosyvonne@zeelandnet.nl tel.0118-466946
Marianne Kloosterboer          kloosdijk@zeelandnet.nl tel.0118-468227
Gerdi de Nooij gerdi.denooij@zeelandnet.nl          tel.0118-472370
Dineke Parlevliet parlevliet39@zeelandnet.nl tel.0118-468229
Piet  Wisse chaomie@zeelandnet.nl tel.0118-461870
Jos Vogel (organist) vogeljos@zeelandnet.nl tel.0118-638378

                                    

Lectorengroep

Vrijwel iedere zondag wordt tijdens de eredienst de 1e schriftlezing gelezen door de lector, Inlichtingen bij:

Frans Boogaard                     flboogaard@zeelandnet.nl              tel.0118-419668        

                              

Preekvoorziening

Verantwoordelijk voor de invulling van de zondagse preekbeurten is:

Jan van den Broeke              
janvandenbroeke@zeelandnet.nl          
 tel.0118-472434         

                               

Zanggroepen en koren:

Cantorij

Ieder die het fijn vindt om in een groep te zingen, is van harte welkom bij de cantorij van onze kerk.

Om zo goed mogelijk aan een dienst mee te werken repeteren we iedere dinsdagavond van 19.15-20.30 uur in de St Jacobskerk'.

Dirigent: Philip Feij.

Contact persoon:

                ?          ?                   ?      

                                              

Koorgroep  De Vlis-singers

De koorgroep oefent elke vrijdagavond van 19.15-20.45 uur in de Graaf Jan van Nassauschool, van Doornlaan 40 in Vlissingen. Vanaf de leeftijd van 8 jaar  ben je welkom. De koorgroep werkt gemiddeld 2 keer per maand mee aan een dienst in diverse kerken in de omgeving. Gedurende de schoolvakanties wordt er niet geoefend en zijn er geen activiteiten.

Nieuwe leden zijn welkom en het combo wil graag versterkt worden met een reserve pianist, een drummer, gitarist en fluitist.

Meer informatie is te vinden op de website van het koor: www.vlis-singers.nl.

Contactpersoon en dirigent:         

Epjan Kwast                           teamk@zeelandnet.nl                      tel.0118-415143