College van Kerkrentmeesters

Het College is als volgt samengesteld:

Bert Heijstek (vz)                                             hheijstek@zeelandnet.nl                                     tel.0118-466557

Martin Dekker (penn)                                      martin.dekker@zeelandnet.nl                              tel.0118-470263

Marian van Vliet (secr.)                                   marianvanvliet@zeelandnet.nl                             tel.0118-642224

Pieter van Belle                                               beheerpiet@zeelandnet.nl                                   tel.0118-462779

Hans Koster                                                    hckoster@zeelandnet.nl                                       tel.0118-466198

Hans Sinke                                                      hansjarien@zeelandnet.nl                                   tel.0118-418983

John Post                                                        jaypost@zeelandnet.nl                                        tel.0118- 463418

De bankrekening van het College is NL07RABO0373731035 ten name van het College van Kerkrentmeesters, Protestantse Gemeente te Vlissingen. De financiële administratie wordt grotendeels verzorgd door het Kantoor der Ker­kelijke Administraties, w aar tevens de ledenadministratie is ondergebracht.


IETS NALATEN AAN DE KERK

U kunt bij testament iets nalaten aan de Protestantse Gemeente te Vlissingen. Dit kan op twee manieren. U kunt de Protestantse Gemeente te Vlissingen voor het geheel of voor een deel tot erfgenaam benoemen of u kunt aan de Protestantse Gemeente te Vlissingen een bepaald geldbedrag of een bepaalde zaak legateren.  Als de kerk iets verkrijgt uit een nalatenschap, is zij daarover geen erfbelasting verschuldigd. U kunt natuurlijk ook tijdens leven een gift doen aan de kerk. Hierover leest u hieronder meer bij 10.3.

Voor specifieke vragen kunt u zich het beste wenden tot uw eigen notaris.

 

GIFTEN

Voor hetzelfde geld geeft u meer. Steun uw kerk met een periodieke gift.

Uw giften aan de kerk zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Hierbij geldt echter een drempel van 1% (minimaal € 60,00) en een maximum van 10% van uw verzamelinkomen.

Een periodieke gift is een gift waarbij u minimaal vijf jaar lang jaarlijks eenzelfde bedrag schenkt. Het maakt daarbij niet uit hoe groot dat bedrag is.

Dit bedrag mag u volledig aftrekken bij uw belastingaangifte. De drempel van 1% en het maximum bedrag zijn daarbij niet van toepassing. U krijgt daardoor meer geld terug van de belastingdienst dan bij een gewone gift.

Dat voordeel kunt u ten goede laten komen aan uw kerk. U kunt de kerk dan meer geven zonder dat het u meer kost. U hoeft er niet meer voor naar een notaris. Wilt u meer weten over de mogelijkheid van een periodieke gift?

Neem contact op met de penningmeester Martin Dekker, telefoon 0118-470263 of stuur een e-mail naarpenningmeester@pkn-vlissingen.nl

Wij helpen u graag bij het invullen van een overeenkomst.

10.4                 Kerkkas

Rekeningnummer: NL33RABO 0303 8744 65

Voor o.a. verrekening van onkosten kunt u terecht bij het kerkelijk bureau:

randerijstraat 3, op vrijdag van 09.30 tot 12.00 uur.                                           tel.0118-412518

of kerkkantoor@pkn-vlissingen.nl

 

10.5                  Collectebonnen

Kent u de mogelijkheid van de bijdrage aan de collectes door middel van collectebonnen? Als u die koopt, is het totaalbedrag van die bonnen ook aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Collectebonnen zijn verkrijgbaar op het kerkkantoor (geopend op vrijdag van 09.30 – 12.00 uur). Ook telefonisch te bestellen. Ze kunnen dan ook bij u thuis worden bezorgd.

E-mail:kerkkantoor@pkn-vlissingen.nl                                                                           tel.0118-412518