College van Kerkrentmeesters

Het College is als volgt samengesteld:

Bert Heijstek (vz)                                             hheijstek@zeelandnet.nl                                     tel.0118-466557

Martin Dekker (penn)                                      martin.dekker@zeelandnet.nl                              tel.0118-470263

Marian van Vliet (secr.)                                   marianvanvliet@zeelandnet.nl                             tel.0118-642224

Pieter van Belle                                               beheerpiet@zeelandnet.nl                                   tel.0118-462779

Hans Koster                                                    hckoster@zeelandnet.nl                                       tel.0118-466198

Hans Sinke                                                      hansjarien@zeelandnet.nl                                   tel.0118-418983

John Post                                                        jaypost@zeelandnet.nl                                        tel.0118- 463418

De bankrekening van het College is NL11FVLB 0699 7686 83 ten name van het College van Kerkrentmeesters, Protestantse Gemeente te Vlissingen. De financiële administratie wordt grotendeels verzorgd door het Kantoor der Ker­kelijke Administraties, w aar tevens de ledenadministratie is ondergebracht.


IETS NALATEN AAN DE KERK

U kunt bij testament iets nalaten aan de Protestantse Gemeente te Vlissingen. Dit kan op twee manieren. U kunt de Protestantse Gemeente te Vlissingen voor het geheel of voor een deel tot erfgenaam benoemen of u kunt aan de Protestantse Gemeente te Vlissingen een bepaald geldbedrag of een bepaalde zaak legateren.  Als de kerk iets verkrijgt uit een nalatenschap, is zij daarover geen erfbelasting verschuldigd. U kunt natuurlijk ook tijdens leven een gift doen aan de kerk. Hierover leest u hieronder meer bij 10.3.

Voor specifieke vragen kunt u zich het beste wenden tot uw eigen notaris.

 

GIFTEN

Voor hetzelfde geld geeft u meer. Steun uw kerk met een periodieke gift.

Uw giften aan de kerk zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Hierbij geldt echter een drempel van 1% (minimaal € 60,00) en een maximum van 10% van uw verzamelinkomen.

Een periodieke gift is een gift waarbij u minimaal vijf jaar lang jaarlijks eenzelfde bedrag schenkt. Het maakt daarbij niet uit hoe groot dat bedrag is.

Dit bedrag mag u volledig aftrekken bij uw belastingaangifte. De drempel van 1% en het maximum bedrag zijn daarbij niet van toepassing. U krijgt daardoor meer geld terug van de belastingdienst dan bij een gewone gift.

Dat voordeel kunt u ten goede laten komen aan uw kerk. U kunt de kerk dan meer geven zonder dat het u meer kost. U hoeft er niet meer voor naar een notaris. Wilt u meer weten over de mogelijkheid van een periodieke gift?

Neem contact op met de penningmeester Martin Dekker, telefoon 0118-470263 of stuur een e-mail naarpenningmeester@pkn-vlissingen.nl

Wij helpen u graag bij het invullen van een overeenkomst.

10.4                 Kerkkas

Rekeningnummer: NL33RABO 0303 8744 65

Voor o.a. verrekening van onkosten kunt u terecht bij het kerkelijk bureau:

randerijstraat 3, op vrijdag van 09.30 tot 12.00 uur.                                           tel.0118-412518

of kerkkantoor@pkn-vlissingen.nl

 

10.5                  Collectebonnen

Kent u de mogelijkheid van de bijdrage aan de collectes door middel van collectebonnen? Als u die koopt, is het totaalbedrag van die bonnen ook aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Collectebonnen zijn verkrijgbaar op het kerkkantoor (geopend op vrijdag van 09.30 – 12.00 uur). Ook telefonisch te bestellen. Ze kunnen dan ook bij u thuis worden bezorgd.

E-mail:kerkkantoor@pkn-vlissingen.nl                                                                           tel.0118-412518