Bijzondere diensten

Algemeen

In de Jacobskerk en in twee zorgcentra worden regelmatig diensten gehouden die een bijzonder karakter dragen.

Diensten in zorgcentra:

Ter Reede                              zondag 19.00 uur                             
Scheldehof 
vrijdag  19.00 uur    

                                         

Bijzondere kerkdiensten

Eventuele liturgieën voor de bijzondere diensten worden gemaakt door de commissie die de betreffende dienst organiseert.

Taizé-vieringen

Taizé-vieringen vinden 2 a 3 keer per jaar plaats in de St Jacobskerk. De bijeenkomsten hebben een open karakter , daarom nodigen wij iedereen uit dit mee te vieren. De data van de vieringen worden vermeld via de beamer in de kerk, PZC, reclamerborden en op dezEe website van de kerk. De bijeenkomsten kenmerken zich door stilte ,en kleine bijbellezingen, muziek en zingen uit de de liederenbundel van Taizé, maar dan wel in het Nederlands.De bijeenkomsten zijn geinspireerd op de vieringen zoals die plaats vinden in de Oecumenische kloostergemeenschap van Taizé.  Het dorpje Taizé ligt vlak bij Cluncy in Boergondie. Al vele jaren komen daar duizenden mensen (jong en oud) naar toe.
De vieringen duren drie kwartier. Na afloop is er ruimte voor ontmoetizeelandnet. Contactpersoon:

Bert Selles                            
bertselles@zeelandnet.nl                
 tel.0188-464790       

                                

Vesper

Vespers op weg naar Paasen.

In de Veertigdagentijd organiseert de Raad van Kerken Vlissingen  een oecomenische vesper in de St Jacobskerk iedere week een vesperuur in de St-Jacobskerk.Deze viering wordt geleid door mensen uit diverse kerken.  We zitten rondom een nis aan de zijkant van de kerk. De sfeer is die van stilte, meditatie en bezinning.Een moment van stilstaan middein de week om bewust naar Pasen toe te leven.

Voor data en tijdstip zie het kerkblad.

Evensongs

In principe worden iedere 1e zondag van de maand Evensongs gehouden in de Sint Jacobskerk. Deze beginnen om 17.00 uur. Medewerking verlenen de Even­singers. Evensongs zijn bijeenkomsten van ca 50 minuten en bestaan uit enkele lezingen, gebeden, zang en muziek gebaseerd op de Engelse traditie. De laatste Evensong is gebaseerd op de Engelse 'Nine Lessons and Carols'.

Inlichtingen bij:

Ineke Wijkhuis-v.d. Driest         inekevandendriest@hotmail.com tel.0118-460648         

   

Heilig Avondmaal

Regelmatig wordt in onze gemeente het Heilig Avondmaal gevierd. De kerkenraad streeft naar een frequentie van zes avondmaalsdiensten per jaar. Kinderen zijn aan het Avondmaal hartelijk welkom.

Doop

Een datum voor de doopviering wordt in overleg met de doopouders, de predikant en de ouderling vastgesteld. Voorafgaand aan de doopdienst zullen één of meer doopgesprekken met de ouders/verzorgers plaatsvinden. Nadere informatie bij de predikant of de scriba van de kerkenraad.

Huwelijk / Inzegenen van relaties

Na de huwelijkssluiting op het stadhuis is het een goede gewoonte om God een zegen te vragen over het huwelijk in een dienst in de kerk. Ook bestaat de mogelijkheid om over andere relatievormen dan het huwelijk Gods zegen te vragen in een kerkdienst. Nadere informatie bij de predikanten.

Rouwdiensten

Juist in droeve dagen is het belangrijk om te weten dat uw gemeente naast u staat en u kan steunen en sterken. Het is altijd mogelijk om een dienst van gedenken te houden. Het is gewenst om in geval van een overlijden zo spoedig mogelijk contact op te nemen met  de gewenste predikant of voor­ganger.

Wilt u gebruik maken van de Sint Jacobskerk, neem dan contact op met de koster:

Peter Buteijn                        closeup@zeelandnet.nl                     tel.06-55934073      

   

De koster weet of de Sint Jacobskerk beschikbaar is op het door u gewenste tijdstip.