Kerkbalans 2018

De jaarlijkse actie Kerkbalans is weer van start gegaan. Deze week heeft u waarschijnlijk het verzoek tot bijdrage ontvangen. U kunt uw antwoord kosteloos opsturen in de bijgevoegde antwoordenveloppe of in de daarvoor bestemde doos in de kerk of de Herberg deponeren. In de brievenbus bij het kerkkantoor mag uiteraard ook.

Diegene die aangegeven hebben digitaal benaderd te willen worden hebben in week 2 een e-mail met betrekking tot Kerkbalans ontvangen. Het is mogelijk dat deze mail door enkele providers als “spam” wordt gezien. Als u zich wel heeft aangemeld voor digitale benadering en u heeft niets ontvangen kijk dan even in de “spambox”.

Kerkbalans is de grootste bron van inkomsten van onze protestantse gemeente.
Om de pastorale zorg en de overige voorzieningen op het huidige peil te houden hebben wij uw financiële steun hard nodig.
Mogen wij ook dit jaar weer op u rekenen?

Het College van Kerkrentmeesters.

Terug naar overzicht