Kennismaking met Pakistaanse christenen in Nederland

Vanwege onze steun aan projecten van Kerk in Actie zijn we verbonden met mensen in Pakistan. In Nederland is een gemeenschap van Pakistaanse christenen; onder andere in Rotterdam.

Vanuit die verbondenheid en om de Pakistaanse cultuur beter te leren kennen, is  op zondag 25 februari a.s. een excursie naar de Urdu-gemeenschap in Rotterdam. We wonen een kerkdienst bij en na afloop is er een maaltijd en ruimte voor ontmoeting. De kerkdienst begint om 16.00 uur en zo rond 20.00 uur vertrek uit Rotterdam.

Bij voldoende aanmelding wordt een bus gehuurd, wat via de classis wordt betaald. Wel belangrijk dat u zich op tijd aanmeldt. Alternatief is eigen vervoer, zo mogelijk gecombineerd per classis of eiland.

Meer informatie en aanmelden kan tot 15 februari a.s. bij: Hans Borgs, tel. 464361 of e-mail jfborgs@zeelandnet.nl

Terug naar overzicht