Crowdfundingactie Tovertafel voor 'Westerhof'

Bij Westerhof is een actie gestart om een “Tovertafel” voor de bewoners aan te schaffen. Dit om de oudere bewoners met een verstandelijke beperking op een belevingsgerichte manier te stimuleren in hun dagelijkse bezigheden. De kleuren en bewegingen van de tovertafel nodigen bewoners uit om actief deel te nemen aan een activiteit, maken nieuwsgierig en prikkelen de zintuigen waardoor mensen graag deel willen nemen. 

 prijs van de tafel is 7.489,- euro.

Via crowdfunding worden sponsoren en donoren gezocht om dit doel te verwezenlijken. U kunt deze actie steunen door een financiële bijdrage te leveren via de site: https://geefomzorg.nl, steun een project-bekijk de projecten-tovertafel-up.

 

Voor informatie kunt u contact opnemen met Mariska Daems, 0118 - 47 15 17. Helpt u mee.

Terug naar overzicht