Corona - even bijpraten,

De verspreiding van het coronavirus zorgt voor veel onrust en zorg bij mensen. Als Hollanders toiletpapier gaan hamsteren is er wel iets aan de hand. Toiletpapier - wonderlijk om juist dat te verzamelen. Gisteren klonk uit de mond van Rutte een 11e gebod: gij zult niet hamsteren.

Helemaal waar.

Mensen zijn bezorgd en dat is logisch. Deze maatschappelijke situatie is nieuw, niemand weet hoe het zich ontwikkelen zal en of indamming van het virus zal lukken. Dat maakt innerlijk onzeker. Te meer als je tot een kwetsbare groep behoort. Die onzekerheid moet je niet bestrijden met “het komt allemaal wel goed” of met een welgemeend gelovig “wees niet bezorgd”. Nee, het lijkt me de kunst om aan de ene kant je onzekerheid toe te geven, te voelen en aan de andere kant gewoon te doen wat nodig en verstandig is. Afstand houden.. Thuis gaan snotteren en niet elders. Iedereen kent de regels inmiddels. Je verantwoordelijkheid nemen, zorgen voor elkaar en wie kwetsbaar is beschermen.

Er wordt door virologen hard gewerkt aan een oplossing voor de langere termijn. Kijk! We zijn niet zomaar overgeleverd aan de natuur. 

Nuchter blijven: Corona  is een zeer ernstige griep, ernstiger dan de gewone griep, maar het blijft een griep en geen ijzingwekkend mythologisch monster.

We beseffen in deze dagen hoe kwetsbaar we zijn als mens. Hoe alles met alles samenhangt in de wereld. Voor zover ik kan zien wordt vanuit de regering goed leiding gegeven, waakzaam en nuchter.

De kerk

De kerkdiensten vervallen voorlopig, maar het zou mooi zijn om vanaf volgende week zondag  22 maart gewoon uitzending te hebben op Kerkomroep. Dat kan een dienst worden met -zo mogelijk- de eigen predikanten en enkele zangers, zodat we op die manier verbonden blijven.

Over pastoraat het volgende.

Maandag is het pastorale team compleet. Ik vermoed dat als er geen medische belemmeringen zijn,  het bezoekwerk gewoon kan doorgaan. Tenzij er een vermoeden van besmetting is.

In ieder geval kunt u ons allen bellen. Aarzelt u vooral niet. Nogmaals: belt u ons. Wij kunnen via de telefoon contact houden. Ook voor heel praktische dingen, waar de diaconie iets kan betekenen.

Morgen is het de derde zondag van de 40 dagen.

Laat er in ons hart naast terechte zorg ook iets van geruststelling zijn. Van de vrede die Christus op zijn weg naar Pasen ons voor-leeft. De weg van vertrouwen in de Eeuwige, die met ons gaat en zal blijven gaan.

Laat ons gebed zijn voor wie deze dagen eenzaam is of geïsoleerd, voor wie in de zorg werkt en vaak overuren moet draaien, voor wijsheid voor leidinggevenden.

Volgens Rutte komen we, Hollanders,  hier samen wel uit. Zeker, ook wij als gemeente van Christus.

 

Een groet van Ds Pim Steenbergen,

Wegens omstandigheden en tijdsdruk op eigen initiatief geschreven, maar ik neem aan met instemming van de andere pastores.

Terug naar overzicht