Aanvulling Kerkdiensten inverband met Coronavirus

In vervolg op onze e-mail van vrijdag 13 maart j.l. betreffende het afgelasten van kerkdiensten in de St. Jacobskerk, sturen wij u in de bijlage van deze e-mail aanvullende actuele informatie over het live uitzenden van een dienst vanuit de St. Jacobskerk.

Zondag 29 maart zonden we een dienst uit zonder kerkbezoekers.

Naar aanleiding van deze dienst ontvingen we deze foto hiernaast van een trouwe kijker.

Voor nadere informatie  zie de link zondagsbrieven..

 

Van kerkomroep ontvingen wij gisteren de volgende informatie;

 

Kerkomroep heeft inmiddels maatregelen getroffen om zoveel mogelijk kerken en mensen thuis de gelegenheid te bieden om een uitzending vanuit de eigen kerk te volgen. Afgelopen zondag zijn er ruim 140.000 mensen geweest die via de website of de app gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om thuis een dienst of viering mee te maken. Voor uw beeldvorming, op een gemiddelde zondag betreft dit ruim 60.000 gebruikers.

In het algemeen zijn de uitzendingen goed verlopen. Wel hebben wij geconstateerd dat in sommige gevallen de uitzending niet of niet vlekkeloos verlopen is. In de afgelopen week hebben wij aanpassingen doorgevoerd in het systeem om aanstaande zondag ook die verstoringen te minimaliseren zodat iedereen de dienst of viering van zij eigen kerk mee kan beleven.

Er is een probleem ervaren door gebruikers die de beelduitzending niet konden opvragen, maar wel konden meeluisteren. Dit is veroorzaakt door het feit dat op dat moment het aantal kijkers gelijk of meer is dan volgens het afgesloten abonnement is overeengekomen. Om dit probleem te voorkomen, adviseren wij u deze dienst later op de zondag te bekijken vanuit het archief.

Wij zullen komende week onderzoeken hoe wij deze mogelijke problemen kunnen oplossen.

Met vriendelijke groet,

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Vlissingen.  

Terug naar overzicht