Nieuws

Avond over dementie en levenseinde

Op maandagavond 25 november wordt in De Herberg, Bellamypark 151, een avond georganiseerd over dementie en de vragen rond het levenseinde. Spreker is René de Bakker, specialist...

Lees verder

Gespreksgroep voor mensen die een partner hebben verloren door overlijden

Voor dit jaar hebben Zeeuws Verlies en de PKN-Vlissingen opnieuw besloten een serie gespreksbijeenkomsten te organiseren voor mensen die een partner door overlijden hebben verloren. Uit ervaring...

Lees verder

Vredesdienst

De Vredesdienst van 29 sept. wordt gehouden in het kerk-
gebouw van het Apostolisch Genootschap aan de Rosenburglaan 310 in Vlissingen.
De dienst wordt ook per T.V. uitgezonden. De St. Jacobskerk...
Lees verder

Expositie Pieter Verstoep in de Herberg

Van maandag 2 september tot en met zondag 3 november exposeert Pieter Verstoep  in de Herberg.

Hieronder stelt hij zich aan u voor.

Ik ben Pieter Verstoep en woon in Vlissingen. Ik ben rond mijn...

Lees verder

Van de zondagsbriefmakers

Bij herhaling blijkt dat de teksten van de aangeleverde kopij veel langer zijn dan de 60 woorden die er voor staan.

Heeft u langere berichten, plaats die dan a.u.b. in Kerk in-Druk en verwijs in...

Lees verder

Pastoraal Spreekuur in de Herberg

Ontmoet en spreek de pastores van de protestantse Gemeente Vlissingen op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen 13.30 en 14.30

Lees verder