Nieuws

Kerkbalans 2020

Actie Kerkbalans 2020: “Geef voor je kerk”                                 

 Ik geef om een plek waar ik mijn geloof in God kan...

Lees verder

Expositie in de Herberg.

In de maanden januari en februari 2020 zijn in de Herberg natuurfoto’s te zien. Het is een selectie uit de foto’s die gemaakt zijn  door cursisten  van de basiscursus natuurfotografie...

Lees verder

Koffie met een praatje

We maken u er vast op attent dat dit de eerstvolgende keer niet op de 1e woensdag van de maand gehouden wordt (is nl. 1 jan.)
maar voor één keer op de 2e woensdag van de maand, t.w
8 januari.
Lees verder

Noodhulpkollekte

De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft veel slachtoffers geëist. Ook leeft 85 procent van de achtergebleven bevolking in armoede. Dorpen en steden liggen in puin, waaronder veel kerken en...
Lees verder

Bijbel-lees/studiekring 2020 in De Herberg

Vanaf januari 2020 verzorgen Paula de Waal en Jan Keersemaker weer een Bijbelkring in De Herberg. Centraal staan dit keer de brieven van de apostel Johannes, waarbij we zullen ontdekken dat de...

Lees verder

Pastoraal Spreekuur in de Herberg

Ontmoet en spreek de pastores van de protestantse Gemeente Vlissingen op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen 13.30 en 14.30

Lees verder


                                                                                                                                              
Actie Kerkbalans 2020: “Geef voor je kerk”                                 

 Ik geef om een plek waar ik mijn geloof in God kan delen,                                

 ………daarom geef ik voor mijn kerk.                                                                 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                    Vlissingen, januari 2020

Beste heer, mevrouw,

 

Als kerk zijn we van betekenis in de Vlissingse samenleving. Als gemeenschap zien we naar elkaar om bij vreugde en verdriet en delen ons geloof in God met elkaar. Gedurende het afgelopen jaar bouwden we gestaag verder aan een gemeenschap die omziet naar elkaar en klaar staat voor de zwakkeren in de samenleving.

 

De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans. Geeft u om de kerk? Doe dan mee. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.

 

Kerk zijn we samen. Daarom vragen we u om uw steentje bij te dragen. Dat kan door uw gebed, door uw inzet, maar zeker ook door uw financiële bijdrage. Mensen maken de kerk en houden haar in stand met tijd en geld. Dankzij u is onze kerk een plek van betekenis voor Vlissingen. Een plek die verbindt en waar veel mensen zich thuis voelen. Met uw financiële bijdrage aan Actie Kerkbalans maakt u dit mogelijk. Doet u weer mee?

 

In de folder bij deze brief leest u meer over het werk van onze kerk en de mensen erachter. Via onze website www.pkn-vlissingen.nl  houden we u graag op de hoogte van het laatste nieuws.

 

U ontvangt bijgaand een toezeggingsformulier / acceptgiro voor de actie Kerkbalans die wordt gehouden van zaterdag 18 januari tot zaterdag 1 februari 2020.

 

De antwoordenveloppe wordt niet bij u opgehaald maar u kunt de antwoordenveloppe kosteloos per post terugsturen. Uiteraard kunt u de enveloppe ook in de kerk of in het kerkkantoor in de daarvoor bestemde bus doen. Afgeven bij een contactpersoon of lid van de kerkenraad kan ook.

 

Wilt u volgend jaar liever digitaal deelnemen aan de Actie Kerkbalans dan kunt u zich aanmelden via het e-mail adres kerkbalans@pkn-vlissingen.nl

 

Mogen wij op uw bijdrage rekenen?

 

Met vriendelijke groet,


Bert Heijstek