Nieuws

Bereikbaarheid Kerkkantoor

Het kerkkantoor is iedere vrijdagmorgen van 09.30 tot 12.00 uur telefonisch bereikbaar voor mutaties ledenbestand, financiële of algemene vragen en het bestellen van collectebonnen.

Ook het...

Lees verder

Aanvulling Kerkdiensten inverband met Coronavirus

In vervolg op onze e-mail van vrijdag 13 maart j.l. betreffende het afgelasten van kerkdiensten in de St. Jacobskerk, sturen wij u in de bijlage van deze e-mail aanvullende actuele informatie over...

Lees verder

Corona - even bijpraten,

De verspreiding van het coronavirus zorgt voor veel onrust en zorg bij mensen. Als Hollanders toiletpapier gaan hamsteren is er wel iets aan de hand. Toiletpapier - wonderlijk om juist dat te...

Lees verder

Nieuwe foto-expositie in de Herberg

De foto’s op deze tentoonstelling zijn namens Fotoclub “De Draadontspanner” uit Oost-Souburg verzorgd door Henk Huige en Anjo Francke.

De leden van deze fotoclub zijn amateurfotografen die...

Lees verder

Ontmoet de Pastores

Ontmoet en spreek de pastores van de Protestantse Gemeente Vlissingen:

op dinsdag, woensdag, donderdag  tussen 13.30 en 14.30 of vrijdag op afspraak

Lees verder

Kerkbalans 2020

Actie Kerkbalans 2020: “Geef voor je kerk”                                 

 Ik geef om een plek waar ik mijn geloof in God kan...

Lees verder


                                                                                                                                              
Actie Kerkbalans 2020: “Geef voor je kerk”                                 

 Ik geef om een plek waar ik mijn geloof in God kan delen,                                

 ………daarom geef ik voor mijn kerk.                                                                 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                    Vlissingen, januari 2020

Beste heer, mevrouw,

 

Als kerk zijn we van betekenis in de Vlissingse samenleving. Als gemeenschap zien we naar elkaar om bij vreugde en verdriet en delen ons geloof in God met elkaar. Gedurende het afgelopen jaar bouwden we gestaag verder aan een gemeenschap die omziet naar elkaar en klaar staat voor de zwakkeren in de samenleving.

 

De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans. Geeft u om de kerk? Doe dan mee. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.

 

Kerk zijn we samen. Daarom vragen we u om uw steentje bij te dragen. Dat kan door uw gebed, door uw inzet, maar zeker ook door uw financiële bijdrage. Mensen maken de kerk en houden haar in stand met tijd en geld. Dankzij u is onze kerk een plek van betekenis voor Vlissingen. Een plek die verbindt en waar veel mensen zich thuis voelen. Met uw financiële bijdrage aan Actie Kerkbalans maakt u dit mogelijk. Doet u weer mee?

 

In de folder bij deze brief leest u meer over het werk van onze kerk en de mensen erachter. Via onze website www.pkn-vlissingen.nl  houden we u graag op de hoogte van het laatste nieuws.

 

U ontvangt bijgaand een toezeggingsformulier / acceptgiro voor de actie Kerkbalans die wordt gehouden van zaterdag 18 januari tot zaterdag 1 februari 2020.

 

De antwoordenveloppe wordt niet bij u opgehaald maar u kunt de antwoordenveloppe kosteloos per post terugsturen. Uiteraard kunt u de enveloppe ook in de kerk of in het kerkkantoor in de daarvoor bestemde bus doen. Afgeven bij een contactpersoon of lid van de kerkenraad kan ook.

 

Wilt u volgend jaar liever digitaal deelnemen aan de Actie Kerkbalans dan kunt u zich aanmelden via het e-mail adres kerkbalans@pkn-vlissingen.nl

 

Mogen wij op uw bijdrage rekenen?

 

Met vriendelijke groet,


Bert Heijstek