Links

Cantorij Jacobskerk


Bij het verschijnen van het Liedboek in 1973 schoten de cantorijen als paddenstoelen uit de grond. Doelstelling: het ondersteunen van de gemeentezang en het aanleren van onbekende liederen. De cantorij is dus geen kerkkoor met een eigen repertoire, maar heeft een dienende, ondersteunende taak in de gemeente.

Veel van de cantorijen uit die tijd bestaan niet meer door gebrek aan leden. De met groot enthousiasme opgezette cantorijen zijn erg “vergrijsd” en jonge leden kwamen er nauwelijks bij.

Ook in Vlissingen werd een cantorij opgericht en wel in de Petruskerk. De eerste dirigente en oprichtster van de cantorij was Addy Scheele.

In Open Hof bestond ook een cantorij, maar die is inmiddels opgeheven. Een aantal leden van de cantorij Open Hof is hierna gaan zingen in de cantorij van de Petruskerk.

In haar lange bestaan heeft “onze” cantorij veel meegemaakt. Van de leden van het eerste uur zijn er niet veel meer over en ook dirigenten bleven soms niet al te lang.

Vanwege het “Samen op weg” proces is de cantorij verhuisd van de Petruskerk naar de St Jacobskerk. Dat was een moeizame overgang: de St Jacobskerk is nogal wat groter dan de Petruskerk en met een gering aantal leden was het soms niet altijd eenvoudig.

Het gaat goed met de cantorij, we hebben 30 leden! Maar er kunnen altijd nog leden bij.

Ieder die graag zingt en zo de lofzang wil gaande houden is welkom bij de cantorij. Een leeftijdsgrens is er niet en ook stemtesten worden niet afgenomen. Het is gewoon fijn om samen te zingen en als het dan ook nog mooi klinkt zijn we allemaal blij.

We repeteren eens in de week op dinsdagavond vanaf 19.15 uur. We zingen tot 20.15 – 20.30 uur, afhankelijk wat er op het programma staat. De repetities vinden plaats in Open Hof. De laatste dinsdag van de maand sluiten we altijd af met gezamenlijk koffie drinken.

Kom eens luisteren bij een repetitie en zing mee: hartelijk welkom!

May Scheele                     emailadres':   scheele7@planet.nl

Evensongkoor 'de Evensingers'.

 Dit projektkoor verzorgt de liturgische en verdere koorzang in de maandelijkse evensongs in de Sint Jacobskerk (steeds op de eerste zondag der maand, om 17.00 uur). Het koor bestaat uit zo'n 45 geoefende zangeressen en zangers, die bij toerbeurt deelnemen aan de evensongs, gemiddeld per koorlid 7 keer per jaar, want per keer komen maximaal 24 koorleden 'aan bod'.

Meer info: Ineke Wijkhuis-van den Driest, tel.0118-460648

Email: inekevandendriest@hotmail.com

Koorgroep De Vlis-singers

Een koorgroep met een opgewekt refrein, enthousiaste, vrolijke swingers, wij zijn de Vlis-singers!
Bij de vlis-singers horen de woorden veelzijdigheid en muzikaliteit, creativiteit en saamhorigheid.
Deze woorden samen maken ons, tot wie we zijn, een groep met een boodschap voor groot en klein.
De muziek, gezongen in onze moederstaal, draagt een boodschap, brengt een verhaal.
Muzikaal ondersteund door onze comboleden, goed, enthousiast en mooi gezongen; dan zijn wij tevreden.
Wij dragen als koorgroep regelmatig bij aan diensten in de kerk, een bijdrage vanuit ons geloof en even weg van ons dagelijks werk.
Ons koor bestaat uit allerlei mensen, Die graag het volgende wensen;
Onze muziek draagt werkelijk bij, aan het leven ín de maatschappij.

Contactpersoon en dirigent: Epjan Kwast     teamk@zeelandnet.nl             tel.0118-415143