1e zondag

Op de eerste zondag van de veertigdagentijd ziet u dat in het liturgisch centrum een "stadsmuur" is gebouwd op een paars en jute doek.

Paars, de kleur voor inkeer en bezinning.

De muur bevindt zich in de woenstijn.

Deze verbeelding zal de komende zondagen, een tijd van bezinning, tot en met Pasn in de diensten met ons meegaan.

We worden gevraagd ons te bezinnen op recht en vrede.

Jeremia verkondigt de mensen in zijn tijd, en ook ons, waar het bij God om gaat

Jezus vraagt ons te kiezen.

Symbolen van bloesemtakken, wilgentakken, kleischerven en ander puin zullen plaats maken voor zaden, groente en korenaren om uiteindelijk met Pasen tot een Hof van lof uit te komen.


Veertig dagen, tijd van inkeer.

Veertig dagen in de woestijn.

Veertig dagen waarin we de tijd krijgen om bewust te kiezen.

Veertig dagen waarin we de tijd krijgen om naar ons leven te kijken.

Wanneer het een puinhoop is, kijk dan naar de bloesemboom die uitloopt.

Zo doeltreffend zullen de woorden van Gd ons bereiken.